สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัย ๕ แห่งของประเทศไทย ได้จัดคณะผู้แทนไปยังเมืองหลิ่วโจว

09 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักข่าวแห่งประเทศจีนซึ่ง​รายงานข่าวจากเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๖ ว่า สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัย ๕ แห่งของประเทศไทย ได้จัดคณะผู้แทนไปยังเมืองหลิ่วโจว เพื่อลงนามข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันเทคนิคอาชีวะการรถไฟหลิ่วโจว ในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติสาขารถยนต์พลังงานใหม่ระหว่างจีน-ไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ บนพื้นฐานของความร่วมมือก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการผลิตบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูง


ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) สถาบันเทคนิคอาชีวะการรถไฟหลิ่วโจวได้ดำเนินความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งของประเทศไทยในการจัดอบรมบุคลากรด้านทางรถไฟและการสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ปัจจุบัน สถาบันเทคนิคอาชีวะการรถไฟหลิ่วโจวได้รับนักศึกษาไทยมาแล้วจำนวน ๔ รุ่น

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.chinanews.com.cn/sh/2023/03-02/9963953.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box