การพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบท ด้วยการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรจากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการจำหน่าย รวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจากการท่องเที่ยว

10 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบท ด้วยการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรจากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการจำหน่าย รวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจากการท่องเที่ยว โดยนางหวัง หยิ่ง สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๔ ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำหมู่บ้านสือเจียจื่อ ตำบลมู่โถวเฉิงจื่อ อำเภอเฉาหยาง เมืองเฉาหยาง มณฑลเหลียวหนิง ที่ได้หวนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาและประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ได้โปรโมทสินค้าการเกษตรของบ้านเกิดผ่านระบบอี-คอมเมิร์สออนไลน์ ทำให้เป็นที่รู้จัก

 

นางหวัง หยิ่ง ได้ใช้รูปแบบ “อินเตอร์เน็ต+ไร่นาเพาะปลูก+การแปรรูป+การจัดจำหน่ายผ่านทางหน้าร้าน” เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตั้งแต่แหล่งการผลิตถึงการจัดจำหน่าย โดยบริษัทของนางหวัง หยิ่ง มีการว่าจ้างชาวบ้านและนักศึกษาจบใหม่มาทำงานเป็นประจำกว่า ๔๐ คน ในช่วงฤดูทำนาจะว่าจ้างอีกกว่า ๑๐๐ คนมาทำงาน
นอกจากนี้ นางหวัง หยิ่ง ยังเป็นแกนนำก่อตั้งสหกรณ์ในหมู่บ้าน สร้างเรือนเพาะปลูกกว่า ๓๐ หลัง เช่าพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านปลูกองุ่นและผัก อีกทั้งยังได้ชี้แนะชาวบ้านปลูกลูกเดือยกว่า ๑,๐๐๐ หมู่ (ประมาณ ๔๑๖ ไร่) และข้าวโพดหวานอีกกว่า ๑,๐๐๐ หมู่ ( ประมาณ ๔๑๖ ไร่) โดยประสานกับสหกรณ์หมู่บ้านอื่นๆ อีก ๑๓ แห่ง เพื่อวาง

จำหน่ายธัญญาหาร สตรอเบอร์รี และน้ำส้มสายชู ตลอดจนสร้างโรงงานแปรรูป โกดังรักษาความสด และโกดังแช่แข็งในหมู่บ้านอีกด้วย

 

ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ นางหวัง หยิ่ง ได้สานฝันตัวเองให้เป็นจริงขึ้นและนำพาพี่น้องชาวบ้านสร้างรายได้ด้วย หลังจากได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านสือเจียจื่อ เมื่อปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) นางหวัง หยิ่ง ได้สรรหาเงินทุนสนับสนุนโครงการตัดถนน โครงการเขื่อนกั้นน้ำ และโครงการติดตั้งไฟจราจรตามถนนสายหลักของหมู่บ้าน ต่อมาในเดือนกันยายนปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) นางหวัง หยิ่งได้รับการยกย่องเป็น ๑ ใน ๑๐ เกษตรกรยอดเยี่ยมแห่งชาติประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) จากกระทรวงเกษตรกิจการชนบท ซึ่งหลังจากได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติ นางหวัง หยิ่ง มีภารกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้พิการให้ได้เงินอุดหนุนด้านการรักษาพยาบาลมากขึ้น รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ที่ทำงานในบริษัทอี-คอมเมิร์ซในหมู่บ้านได้รับการขึ้นเงินเดือน ฯลฯ

ทั้งนี้ จากการสำรวจในพื้นที่หลายครั้ง นางหวัง หยิ่ง มีข้อสรุปว่า การพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบท นอกจากควรเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ยิ่งกว่านั้นยังควรสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจบใหม่มาร่วมพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบท โดยในปีนี้จะยื่นเรื่องการสนับสนุนสินค้าเกษตรเข้าเมืองและนักศึกษาจบใหม่กลับไปทำงานในท้องถิ่นเดินเรื่องเข้าสู่สภาประชาชนแห่งชาติ ในขณะที่หมู่บ้านสือเจียจื่ออยู่ใกล้ๆ สถานีรถไฟความเร็วสูงไน่หลินเกา ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่ง-ฮาร์บิน ทำให้การเดินทางสู่กรุงปักกิ่งใช้เวลาไม่ถึง ๒ ชั่วโมง ทำให้นางหวัง หยิ่ง กล่าวถึงการเกิดความคิดใหม่จากรถไฟความเร็วสูงสายนี้ว่า ในปีนี้จะทำโครงการโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน ใช้การท่องเที่ยวสนับสนุนความเจริญในหมู่บ้าน โดยการทำให้ภูมิลำเนาที่เป็นบ้านเรือนของชาวบ้านในการสร้างชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งการทำให้พื้นที่ชนบทเป็นเวทีของวัยรุ่นเพื่อสานฝันให้เป็นจริง โดยการใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละ

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/03/id/7172491.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box