การจัดกิจกรรมการเฟ้นหาผู้มีความสามารถของจีน "รวบรวมคนเก่งเพื่อสร้างจุดสูงสุดด้วยกัน" และ "คนเก่งแบบตัวต่อตัว“

11 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเฟ้นหาผู้มีความสามารถของจีน ซึ่งกรมทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมมณฑลยูนนาน โดยสำนักงานกลุ่มงานผู้มีความสามารถพิเศษของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลยูนนานได้จัดงาน "รวบรวมคนเก่งเพื่อสร้างจุดสูงสุดด้วยกัน" - "คนเก่งแบบตัวต่อตัว“ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๖ เพื่อแนะนำผู้มีความสามารถระดับสูงในมณฑลยูนนาน โดยงานนี้ใช้รูปแบบ "ผู้มีความสามารถเผชิญหน้ากัน" ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้มีความสามารถพิเศษของยูนนานและกลุ่มเพื่อนอย่างเต็มที่ ดึงดูดผู้มีความสามารถ แนะนำผู้มีความสามารถ และรวบรวมผู้มีความสามารถโดยผู้ที่มีความสามารถ


ในงานนี้ ตัวแทนของผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการแนะนำในมณฑลยูนนานได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำผู้มีความสามารถ และถูกขอให้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน การใช้ชีวิต และการเติบโตในยูนนาน รวมทั้งการแบ่งปันความคิดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในมณฑลยูนนาน ตลอดจนการใช้คนรอบข้างแบ่งปันความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน การรวบรวมความสามารถจากทุกสาขาอาชีพมายังมณฑลยูนนานเพื่อบรรลุความฝันและช่วยในการพัฒนามณฑลยูนนาน

 

กิจกรรมการแนะนำผู้มีความสามารถดังกล่าวนี้ ได้ทำให้เกิดตำแหน่งงานที่มีคุณภาพสูงมากกว่า ๕๐ ตำแหน่ง ซึ่งบางส่วนได้รับการแนะนำให้ทำงานอยู่ในมณฑลยูนนาน รวมทั้งการถูกส่งไปทำงานในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และประเทศอื่นๆ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ การผลิตขั้นสูง การแพทย์และชีวเวชศาสตร์ โลจิสติกส์สมัยใหม่ ภาษาพื้นถิ่นและสาขาอื่นๆ

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://m.yunnan.cn/system/2023/03/04/032491962.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box