นางหลิว หมิงฉุน สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๔ ผู้ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นจากทั่วประเทศจีน

12 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนางหลิว หมิงฉุน สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๔ ผู้ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นจากทั่วประเทศจีน เป็นผู้ทำงานในแนวหน้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำงานที่สถานีขยะแบบปิดพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตรที่เขตสือจิ่งซาน ในกรุงปักกิ่งมาเป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว ซึ่งในตอนเช้าของทุกวัน นางหลิว หมิงฉุน จะเข้างานก่อนเพื่อน ๑ ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ กวาดพื้นและผนัง ชั่งน้ำหนัก และฆ่าเชื้อให้กับรถขยะทุกซอกมุม


นางหลิว หมิงฉุน ได้รายงานตัวเริ่มทำงานที่ศูนย์บริการสิ่งแวดล้อมและอนามัยเขตสือจิ่งซาน กรุงปักกิ่ง เมื่อปี ๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) ซึ่งสถานีขยะที่รับผิดชอบนั้น ครอบคลุมถึงเขตชุมชนใหญ่สองแห่งและย่านการค้าด้วย โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นประจำมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ทุกวันต้องขนขยะประมาณ ๑๕ - ๑๖ ตัน โดยต้องใช้รถขยะ ๗๐ - ๘๐ คัน แต่สถานีขยะที่รับผิดชอบนั้นมีความสะอาด จนได้รับคำชื่นชมว่าเป็นสถานีขยะที่สะอาดที่สุด โดยนางหลิว หมิงฉุน มองว่า ตัวเองเพียงแต่ทำงานตามหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยอย่างเต็มที่เท่านั้น เพื่อเป็นส่วนช่วยส่งเสริมสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของประชาชนในชุมชน จากการทำงานของสถานีขยะ

 

ทั้งนี้ นางหลิว หมิงฉุน จะยังคงยึดมั่นในงานของตนเอง เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปในระดับรากหญ้า และสร้าง "สถานีเก็บขยะที่สะอาดที่สุด" ในกรุงปักกิ่ง

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news.cn/photo/2023-03/01/c_1129406431.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box