สถาบันศึกษาเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่พาณิชย์ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์จีน ได้จัดการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

13 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันศึกษาเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่พาณิชย์ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์จีน ได้จัดการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ปี ๒๐๒๓ (พ.ศ.๒๕๖๖) ซึ่งการจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ต่างชาติเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของจีนในการช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยเป็นการฝึกอบรมระยะเวลา ๑๔ วัน จำนวน ๕ ชุดแรกในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา


การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นใน ๓ ประเด็น ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนกับประเทศกำลังพัฒนา การอบรมอีคอมเมิร์ซข้ามชาติของประเทศกำลังพัฒนา และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๑๔ คนจาก ๒๔ ประเทศกำลังพัฒนาได้ไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์ความทันสมัยแบบจีน รวมถึงผลสำเร็จด้านการเปิดกว้างที่มีคุณภาพสูงของจีน ที่เมืองไหโขว่ มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ อีกด้วย

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.hinews.cn/news/system/2023/03/05/032935766.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box