ประเด็นข้อคิดของเลขาธิการพรรคฯ สี จิ้นผิง ที่เน้นย้ำว่า​ การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเป็นภารกิจหลักในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน

14 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข้อคิดของเลขาธิการพรรคฯ สี จิ้นผิง ที่เน้นย้ำว่า​ การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเป็นภารกิจหลักในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน
โดยจำเป็นต้องนำแนวคิดการพัฒนาใหม่ไปใช้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุม และเข้าใจการพัฒนา วัดผลการพัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาด้วยเอกภาพภายในของนวัตกรรม การประสานงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการแบ่งปัน จำเป็นต้องประสานงานให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงคุณภาพและการเติบโตที่สมเหตุสมผลและยึดมั่นในคุณภาพก่อนเสมอ รวมทั้งผลประโยชน์เป็นลำดับแรก เพิ่มความตระหนักด้านคุณภาพอย่างจริงจัง ถือว่าคุณภาพคือชีวิต และแสวงหาคุณภาพระดับสูง ต้องปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างลึกซึ้ง เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงอำนาจตลอดจนเร่งการก่อตัวของระบบและกลไกการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงที่ยั่งยืน ต้องตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นและตั้งหลักเปลี่ยนผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้สึกได้รับความสุขและความมั่นคงของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ

 

๑.​ ส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย

 

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า การเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงเป็นวิธีเดียวที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ดุเดือด จำเป็นต้องเปิดช่องใหม่และเส้นทางใหม่สำหรับการพัฒนา และสร้างแนวโน้มการพัฒนาใหม่และข้อได้เปรียบใหม่ โดยพื้นฐานแล้วยังคงต้องพึ่งพานวัตกรรมทางเทคโนโลยี การที่จะสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่เข้มแข็งได้รอบด้านตามกำหนดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องปฏิบัติตาม "สี่ทิศทาง" เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกระหว่างอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ เพื่อนำไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นต้นฉบับและชั้นนำและมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันปัญหาทางเทคนิคหลัก ๆ พื้นที่หลักและการเชื่อมโยงที่สำคัญสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งที่โดดเด่นขององค์กร ส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของห่วงโซ่นวัตกรรม ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่ทุน และห่วงโซ่ความสามารถ ให้เล่นเต็มที่กับบทบาทชั้นนำและสนับสนุนขององค์กรแกนหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเติบโตที่ดีของเทคโนโลยี องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลระดับโลก มีความจำเป็นต้องปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมอย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบการประเมินทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลไกสร้างแรงจูงใจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมให้โดดเด่นและแสดงความสามารถของตน

 

๒.​ เน้นภาคเศรษฐกิจจริง

 

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า การเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่เป็นพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง มีความจำเป็นที่จะต้องรวมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขยายอุปสงค์ในประเทศเข้ากับการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานอย่างลึกซึ้งและเร่งการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยต้องยืนหยัดในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจบนภาคเศรษฐกิจจริง ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมใหม่และการวิจัยอุปกรณ์ทางเทคนิคที่สำคัญ ส่งเสริมการพัฒนาระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการผลิต เร่งการสร้างพื้นที่การผลิตที่แข็งแกร่งและพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจังเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามข้อกำหนดของการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยมระดับสูงและส่งเสริมการเปิดระดับสูงสู่โลกภายนอก รวมทั้งต้องปฏิรูปอย่างลึกซึ้งในประเด็นสำคัญ ประสานงานและส่งเสริมการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง ตลอดจนขยายการเปิดสถาบันอย่างต่อเนื่อง

 

๓.​ ปรับปรุงระบบการปกครองชุมชนเมืองและชนบท

 

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ประเทศเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานของประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่แข็งแกร่ง และการส่งเสริมความทันสมัยด้านการเกษตรเป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของพื้นที่เพาะปลูกอย่างเคร่งครัด รักษาเสถียรภาพของพื้นที่เพาะปลูก เสริมสร้างการสร้างสรรค์พื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูง และรับประกันการจัดหาธัญพืชรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญอย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องถือเอาการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของการฟื้นฟูชนบท และขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างแข็งขัน ปลูกฝังและพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทรูปแบบใหม่ และขยายช่องทางอย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และร่ำรวย จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการวางผังเมืองและหมู่บ้าน ประสานงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบทและระบบบริการสาธารณะ ดำเนินการปรับปรุงเชิงลึกกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชนบท และเร่งการสร้างหมู่บ้านที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับธุรกิจ และสวยงาม จำเป็นต้องเสริมสร้างการขับเคลื่อนสองล้อของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูประบบที่ดินในชนบทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการชนบทขั้นพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทรูปแบบใหม่ การพัฒนารูปแบบใหม่ของการจัดการด้านการเกษตร หน่วยงานและบริการทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานระดับกลางในชนบทเพื่อเพิ่มการพัฒนาการเกษตรและชนบท สร้างแรงจูงใจและความมีชีวิตชีวา

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.takungpao.com/news/232108/2023/0306/825548.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box