สำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อว่า “หน่วยงานสำคัญชี้แจงการเริ่มต้นใหม่”

15 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลจากสำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อว่า “หน่วยงานสำคัญชี้แจงการเริ่มต้นใหม่” เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๖ โดยได้เชิญรองประธานคณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติของจีน ได้แก่ นายจ้าว เฉินซิน นายหลี่ ชุนหลิน และนายหยาง ยินไข่ แนะนำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ "มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงและการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างประเทศสมัยใหม่แบบสังคมนิยมอย่างครอบคลุม" และตอบคำถามจากนักข่าว ซึ่งจากรายงานของรัฐบาลจีนได้วางเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ที่ประมาณ ๕%


นายจ้าว เฉินซิน กล่าวว่า การจะทำงานเศรษฐกิจให้ดีในปีนี้ ต้องยึดมั่นในคำว่า "ความมั่นคง" แสวงหาความก้าวหน้าในขณะที่รักษาเสถียรภาพ และมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพการเติบโต การจ้างงาน และราคา ได้แก่

 

ประการแรกคือ การเพิ่มความเข้มของการควบคุมนโยบายมหภาคและรักษาความต่อเนื่องและการประสานงานของนโยบาย

 

ประการที่สองคือ การบูรณาการในการใช้ยุทธศาสตร์การขยายอุปสงค์ภายในประเทศเข้ากับการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานอย่างลึกซึ้ง

 

ประการที่สามคือ การสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมระดับสูง ส่งเสริมการเปิดระดับสูง และกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ประการที่สี่คือ การประสานงานด้านการพัฒนาและการรักษาความปลอดภัย จัดการและแก้ไขความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น อสังหาริมทรัพย์ การเงิน และหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น และเสริมสร้างศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น อาหาร แหล่งพลังงาน และห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญ

 

ประการที่ห้าคือ การดำเนินการตามนโยบายลำดับความสำคัญในการจ้างงานโดยละเอียด เสริมสร้างบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และดำเนินการรับประกันและปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชนต่อไป

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gywb.cn/system/2023/03/07/063575169.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box