ประเด็นสำคัญจากการที่ นายฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้พบปะเจรจาหารือกับนางอันนาเลนา แบร์บอค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลิน

18 May 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากการที่ นายฉิน กัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้พบปะเจรจาหารือกับนางอันนาเลนา แบร์บอค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๖

 

นายฉิน กัง กล่าวว่า จีนกับเยอรมนีเป็นประเทศสำคัญที่มีบทบาทและอิทธิพลในระดับโลก ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่สลับซับซ้อน จึงควรส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายควรร่วมกันเตรียมงานจัดการเจรจาทางรัฐบาลจีน-เยอรมนี ครั้งที่ ๗ และกำหนดแผนเพื่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในช่วงต่อไป ขณะเผชิญกับปัญหาและการท้าทายทั่วโลก สิ่งที่ต้องการของประเทศต่างๆ คือความร่วมมือ ไม่ใช่การเป็นปฏิปักษ์ โดยต้องให้ความเคารพต่อกัน ซึ่งจีนกับเยอรมนีควรยืนหยัดทิศทางที่ถูกต้อง ร่วมกันคัดค้านแนวคิด “สงครามเย็นใหม่” และ "โซ่ตรวนที่ขาดจากกัน" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงผลักดันสู่สันติภาพรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของโลก

 

นางอันนาเลนา แบร์บอค กล่าวว่า เยอรมนีให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับสูงและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสองประเทศอย่างสูง และตั้งความปรารถนาดีต่อการเจรจาระหว่างรัฐบาลเยอรมนี-จีน ครั้งที่ ๗ โดยเยอรมนียินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อมุ่งเน้นร่วมกัน ยั่งยืน และดำเนินการ และส่งเสริมการปรึกษาหารือ เพื่อให้บรรลุผลในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเยาวชน และความร่วมมือด้านอื่นๆ

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายูเครน โดยนายฉิน กัง ได้อธิบายมุมมองของจีน โดยเน้นย้ำว่าจุดยืนที่มั่นคงของจีนคือการส่งเสริมการเจรจาสันติภาพและส่งเสริมประชาคมระหว่างประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการยุติวิกฤตทางการเมือง ซึ่งประเทศในยุโรปควรเริ่มต้นจากต้นตอของวิกฤต จัดการกับทั้งอาการและต้นตอของปัญหา ตลอดจนความพยายามในการคืนสู่ความสงบสุขและความปลอดภัย

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202305/t20230509_11074095.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box