การประชุมกิจการไต้หวันประจำปี ๒๐๒๓ (พ.ศ.๒๕๖๖)

20 May 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกิจการไต้หวันประจำปี ๒๐๒๓ (พ.ศ.๒๕๖๖) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พ.ค.๖๖ นายหวัง ฮู่หนิง กรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนได้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์


นายหวัง ฮู่หนิง กล่าวว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเกี่ยวกับงานของไต้หวัน โดยหยิบยกชุดความคิดใหม่ แนวคิดใหม่ และยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาไต้หวันยุคใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์โดยรวมของพรรคอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และครอบคลุม เพื่อแก้ไขปัญหาไต้หวันในยุคใหม่ รวมทั้งเข้าใจที่ครอบคลุมและการริเริ่มในความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างมั่นคง

 

นายหวัง ฮู่หนิง กล่าวว่า ต้องยืนหยัดหลักการจีนเดียวและความรับรู้ร่วมกันปี ๑๙๙๒​(พ.ศ.๒๕๓๕)​ ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งพัฒนาไปด้วยสันติภาพ ต้องยืนหยัดแนวคิดสองฝั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความเคารพรักและสร้างความผาสุขให้กับพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวัน ต้องส่งเสริมให้สองฝั่งพัฒนาไปด้วยความสมานฉันท์ ต้องฟื้นฟูการขยายการแลกเปลี่ยนกัน ต้องคัดค้านกิจกรรรมแบ่งแยกไต้หวันให้เป็นเอกราชและการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก ต้องปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศอย่างแน่วแน่ ซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคเหนืองานของไต้หวัน ดำเนินการตรวจสอบและวิจัยเชิงลึก รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานของไต้หวันด้วยคุณภาพสูง

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gwytb.gov.cn/topone/202305/t20230510_12533302.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box