ระบบการเตือนภัยพายุและสึนามิรวมทั้งการป้องกันและบรรเทาภัยของจีน

23 May 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพายุและสึนามิรวมทั้งการป้องกันและบรรเทาภัยของจีน โดยเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๖ ศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติจีนประกาศว่า​ มีการประกาศใช้ระบบติดตามเตือนภัยพายุและสึนามิทั่วโลกอย่างเป็นทางการ หลังจากดำเนินการทดลองมาเป็นเวลา ๒ ปี ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวเป็นผลการวิจัยและพัฒนาของจีนเอง ซึ่งสามารถแจ้งเตือนภัยลมพายุและคลื่นสึนามิระดับมืออาชีพในขอบเขตทั่วโลกได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูตจีนประจำประเทศต่างๆ วิสาหกิจจีนในต่างแดน และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ระบบเตือนภัยพายุและสึนามิทั่วโลกนี้มีลักษณะเด่น ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีของจีนเอง (๒) เป็นแบบคาร์บอนต่ำ สามารถประหยัดไฟได้ ๙๐% เมื่อเทียบกับระบบการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์ระดับเดียวกัน (๓) เป็นแบบอัจฉริยะและทำงานได้โดยอัตโนมัติ


นอกจากนี้ วันที่ ๑๒ พฤษภาคมปีนี้ เป็นวันป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาติจีน ซึ่งคำขวัญประจำปีนี้คือ “ป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คุ้มกันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง” ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคมเป็นสัปดาห์การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานคณะกรรมการบรรเทาภัยแห่งชาติจีน และกระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินได้จัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศจีน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติแก่มวลชน โดยเฉพาะการลงลึกถึงการประยุกต์ใช้ผลการสำรวจความเสี่ยงภัยธรรมชาติอย่างครอบคลุมและรอบด้าน

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.cctv.com/2023/05/12/ARTIiDqGNkIonTQUvzADZ0sI230512.shtml และเว็บไซต์ https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202305/t20230507_449734.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box