สำนักงานบรรเทาแผ่นดินไหว กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนและรัฐบาลประชาชนของมณฑลยูนนานร่วมกันจัดการฝึกซ้อมร่วมกู้ภัยแบบบูรณาการทางอากาศและภาคพื้นดิน ภายใต้รหัส "ภารกิจฉุกเฉินปี ๒๐๒๓"

25 May 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจัดการฝึกซ้อมร่วมกู้ภัยแบบบูรณาการทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน โดยเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๖ สำนักงานบรรเทาแผ่นดินไหว กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนและรัฐบาลประชาชนของมณฑลยูนนานได้ร่วมกันจัดการฝึกซ้อมร่วมกู้ภัยแบบบูรณาการทางอากาศและภาคพื้นดิน ภายใต้รหัส "ภารกิจฉุกเฉินปี ๒๐๒๓" สำหรับการรองรับต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหวในพื้นที่เทือกเขาและหุบเขาและสถานที่อื่นๆ ด้วยการฝึกจำลองแผ่นดินไหวขนาด ๗.๖ ในเมืองไป๋ชา เมืองหยูหลง และเมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน

 

ทั้งนี้ หลังเกิด "แผ่นดินไหว“ กองบัญชาการบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวของคณะรัฐมนตรีได้เริ่มการตอบสนองภารกิจฉุกเฉิน รวมทั้งศูนย์บัญชาการร่วมของคณะกรรมาธิการการทหารและศูนย์บัญชาการร่วมของกองบัญชาการกองทัพภาคใต้ได้เริ่มการตอบสนองฉุกเฉินตามกรณีดังกล่าว โดยกองบัญชาการกองทัพภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ "ศูนย์กลางแผ่นดินไหว" ดำเนินการจัดตั้งกองบัญชาการบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวของกองทัพเพื่อรวมการบังคับบัญชาของกองกำลังเฉพาะกิจและปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติของอาสาสมัคร กองกำลังทางอากาศของกองบัญชาการกองทัพภาคใต้ กองกำลังกู้ภัยรวมถึงศูนย์สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงร่วมกุ้ยหลิน เขตทหารมณฑลยูนนาน กองกำลังตำรวจยูนนาน และกองพลเคลื่อนที่ที่ 2 ของกองกำลังตำรวจติดอาวุธได้เข้ามาถึงพื้นที่ภัยพิบัติอย่างรวดเร็วโดยการจัดส่งทางอากาศ ในขณะที่ทีมกู้ภัยนานาชาติของจีนนำเครื่องบินลำเลียง Y-20 เข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยทั่วภูมิภาคตามคำสั่งและระบบสนับสนุนของมณฑลยูนนาน เพื่อตอบสนองต่อภารกิจฉุกเฉิน

 

ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพภาคใต้ได้สั่งการให้ทีมฉุกเฉินมืออาชีพกว่า ๙๐๐ นายของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน กองกำลังตำรวจ และกองกำลังอาสาสมัคร ระดมยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ มากกว่า ๑,๖๐๐ ชิ้น (ชุด) เข้าร่วมทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ การจัดส่งฉุกเฉิน การค้นหาและการกู้ภัยร่วมกันทางอากาศและภาคพื้นดิน เพื่อรับประกันว่าเมื่อเกิดกรณีเกิดภัยพิบัติในสถานการณ์อันตราย จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สำเร็จโดยบรรลุภารกิจที่พรรคและประชาชนมอบหมาย

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/UfONtZkNvFG9QgbtbfsJVg )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box