ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 12/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 11/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 10/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 08/12/2017
จากการที่เครื่องบินโดยสารรุ่น C919 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่จีนผลิตเอง ได้รับใบสั่งซื้อทั้งหมด ๗๘๕ ลำแล้ว
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 06/12/2017
ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. – ๓ ธ.ค.๖๐ โดยเชิญผู้นำพรรคการเมืองและผู้นำองค์การการเมืองของประเทศต่าง ๆ เดินทางไปร่วมประชุมหารือ

Pages