จีนส่งดาวเทียมสื่อสาร “สือเจี้ยน ๑๓”

15 April 2017
Source: 
vijaichina

๑. ดาวเทียมสื่อสาร “สือเจี้ยน ๑๓” ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดขนส่ง “ลองมาร์ช ๓บี” (Long March-3B) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศแห่งชาติจีน (Chinese Academy of Space Technology-CAST) มีศักยภาพและขีดความสามารถ ประกอบด้วย ๑.๑ มีน้ำหนัก ๔.๖ เมตริกตัน โดยได้รับการติดตั้งระบบสื่อสารระบบ KA -band ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้มากถึง ๒๐ กิกกะไบต์ต่อวินาที และสามารถส่งวิดีโอความละเอียดสูงกลับมาบนโลกได้ ทั้งนี้ ดาวเทียมดังกล่าวจะทำงานอยู่บนวงโคจรค้างฟ้า (geostationary orbit) ซึ่งสูงเหนือโลก ๓๖,๐๐๐ กิโลเมตร เป็นเวลานาน ๑๕ ปี ๑.๒ “จ้าว เจี้ยน” เจ้าหน้าที่ด้านงานอวกาศของสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (the State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลโครงการด้านอวกาศของจีน ระบุว่า ศักยภาพในการส่งข้อมูลของดาวเทียมดวงใหม่มีมากกว่าดาวเทียมดวงเก่าทุกดวงรวมกันเสียอีก นอกจากนี้ ดาวเทียมดวงใหม่ยังจะถูกใช้ในการทดลองระบบการสื่อสารด้วยแสงเลเซอร์จากอวกาศมายังพื้นโลกอีกด้วย ๑.๓ “จ้าว จื้อเฉิง” นักวิจัยของสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศแห่งชาติจีนระบุว่า ดาวเทียมดวงใหม่ใช้ระบบการขับเคลื่อนด้วยแรงไฟฟ้าหลังจากที่เข้าสู่วงโคจรแล้ว ทำให้สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงเคมีที่ต้องขนขึ้นสู่อวกาศได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งดาวเทียมดังกล่าวจะมีรัศมีครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศจีน และจะช่วยให้ผู้คนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตบนรถไฟความเร็วสูงได้ ๒. ข้อสังเกต เมื่อปีแล้ว (วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙) มีรายงานว่า จีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสื่อสารควอนตัม รายแรกของโลก อันเป็นการเดินหน้าสร้างประตูสู่จักรวาลใหม่ด้วยระบบเครือข่ายการสื่อสารที่รวดเร็วมากกว่าความเร็วเสียง และปลอดการโจรกรรมข้อมูล กล่าวคือ ๒.๑ ดาวเทียมสื่อสารควอนตัม เป็นดาวเทียมที่มีน้ำหนักเบากว่ารถยนต์อัจฉริยะ สามารถค้นหาโลกที่แตกต่างไปจากไอน์สไตน์ โดยเป็นโลกที่ข้อมูลชุดหนึ่งสามารถ “หายแวบ” จากกาแล็กซี่หนึ่งไปยังอีกกาแล็กซี่หนึ่งอย่างรวดเร็วมากกว่าความเร็วเสียงเสียอีก เป็นที่ที่นักเจาะข้อมูลหรือพวกแฮ็กเกอร์ ไม่สามารถล้วงขโมยข้อมูลได้ และเป็นเครื่องคำนวณที่เร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโลกรวมกัน ๒.๒ ดาวเทียมควอนตัมมีภารกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายสื่อสารที่ป้องกันการจารกรรมข้อมูล โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสื่อสารที่ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลระหว่างจีนและยุโรปนั้น จะมีผลกระทบความมั่นคงของชาติอย่างสำคัญหลายประการ ทั้งนี้ ระบบการสื่อสารควอนตัมได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากโพตอนควอนตัมไม่สามารถถูกแยกหรือดูดทำซ้ำ ทำให้ไม่สามารถดักฟัง สอดแนม และเจาะล้วงข้อมูลที่ส่งผ่านระบบฯ และด้วยประสิทธิภาพของดาวเทียมใหม่ นักวิทยาศาสตร์จะสามารถทดสอบการแจกจ่ายกุญแจเข้ารหัสเชิงควอนตัม (Quantum Key Distribution) ระหว่างดาวเทียมและสถานีบนพื้นดิน และสร้างระบบเครือข่ายสื่อเชิงควอนตัมที่ปลอดภัยระหว่างปักกิ่งและอุรุมชี (อูลู่มู่ฉี) ในเขตปกครองตัวเองชนชาติอุยกูร์มณฑลซินเจียง บทสรุป จีนได้ประสบความสำเร็จในการปฏิวัติการสื่อสารของโลก โดยในปีที่ผ่านมา เริ่มจากโครงการส่งดาวเทียมสื่อสารควอนตัม ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) มีพลังงานสูงมากและมีช่วงคลื่นสั้นมาก ทำให้ไม่สามารถแยกออกหรือทำซ้ำ ซึ่งหมายความว่าหากใครพยายามถอดรหัสเจาะข้อมูล สัญญาณจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงและตรวจจับรับรู้ได้ โดยนักวิทยาศาสตร์จีนต่างมีความหวังว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ จะปกป้องระบบสารสนเทศสำหรับโลกไซเบอร์ในอนาคตได้มากขึ้นถึงร้อยละ ๑๒๐ และมีแผนที่จะใช้ดาวเทียมควอนตัมครอบคลุมการสื่อสารทั่วโลกภายในปี ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) สำหรับภาคพื้นดินนั้น จีนยังได้สร้างเครือข่ายระบบสื่อสาร ควอนตัมของตนเอง เพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงและป้องกันประเทศ ส่วนในปีนี้ ก็ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสื่อสาร “สือเจี้ยน ๑๓” ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการด้านการโทรคมนาคม อันส่งผลให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของจีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จีนได้สร้างกองทัพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุค และฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัย จึงน่าสนใจว่า จีนมีกระบวนการวางแผนและขั้นตอนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไร รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ให้กับประเทศ เพื่อนำมาเป็นข้อคิดในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างคน ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรในอนาคต ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (ข้อมูลจากMGR Online ในเว็บไซต์ http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9600000037671 รวมทั้ง http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9590000054458 และ http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081765)

Announcement: 
0

Facebook Comments Box