อัพเกรด (upgrade) ระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่ว

16 April 2017
Source: 
vijaichina

ระเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. การสร้างระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่ว ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๓ และมีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจะใช้ดาวเทียมปฏิบัติการทั้งหมดเกือบ ๔๐ ดวง ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนมีการติดตั้งระบบเป่ยโต่วบนโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่จีนผลิตขึ้น แต่เป็นเวอร์ชัน ที่ไม่มีความซับซ้อน และบอกพิกัดได้แม่นยำสูง แตกต่างจาก เวอร์ชันที่รัฐบาลจีนได้นำมาใช้ในงานด้านข่าวกรองและในกองทัพจีน (ระบบ GPS ของสหรัฐฯ ก็ทำแบบนี้) อย่างไรก็ตาม อีกไม่นานเกินรอ ระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่ว สำหรับโทรศัพท์มือถือของประชาชนทั่วไป จะมีความแม่นยำสูงเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ใช้

๒. ความแม่นยำในการบอกพิกัดของระบบเป่ยโต่วในปัจจุบันคือ ประมาณ ๑๐ เมตร สำหรับโทรศัพท์มือถือ แต่จากนี้จะมีการปรับปรุงระบบทั้งหมดขนานใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การใช้งานของพลเรือนและด้านการทหาร โดยความแม่นยำจะเพิ่มจากเดิมอีกหลายร้อยเท่า โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลง จาก ๑๐ เมตร เป็นเดซิเมตร เป็นเซนติเมตร ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือเรียกบริการรถแท็กซี่ด้วยความแม่นยำเช่นนี้ เราไม่จำเป็นต้องบอกคนขับว่า เรายืนอยู่ตรงไหน เพราะรถแท็กซี่จะตรงดิ่งมาจอดตรงที่เรายืนเลยทีเดียว เป็นต้น

๓. ข้อสังเกต โดยพื้นฐานแล้ว ระบบเป่ยโต่ว ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับงานด้านยุทธศาสตร์ของจีน และสามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองท่ามกลางความขัดแย้งจากข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้ ระหว่างจีนกับหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้ เป่ยโต่ว มีความแตกต่างจากระบบดาวเทียมนำร่องของประเทศอื่นๆ เช่น GPS ของสหรัฐฯ เนื่องจาก
๓.๑ เป่ยโต่ว นำมาใช้งานได้โดยตรงในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง สถานีปลายทางของเป่ยโต่วบนภาคพื้นดินสามารถสื่อสารกับดาวเทียม เพื่อรับคำสั่ง หรือส่งข้อมูล โดยใช้ช่องทางพิเศษ ซึ่งกำกับดูแล โดยผู้ควบคุมระบบในกรุงปักกิ่ง
๓.๒ ประภาคารส่วนใหญ่ของจีน หน่วยงานทหาร และเรือประมงหลายหมื่นลำในทะเลจีนใต้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งข้อมูลของเป่ยโต่ว เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของรัฐบาลจีนในการควบคุมทะเลจีนใต้ ยกตัวอย่าง ประภาคารแห่งหนึ่งสามารถบันทึกข้อมูลและระบุเรือแต่ละลำที่แล่นผ่านมาใกล้ จากนั้น ถ่ายทอดข้อมูล ที่มีความอ่อนไหวไปยังกรุงปักกิ่ง
๓.๓ ระบบเป่ยโต่ว ยังทำให้รัฐบาลจีนรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเรือประมงหลายหมื่นลำ และดำเนินการได้ในทันที หากเรือเหล่านั้นประสบปัญหาในน่านน้ำข้อพิพาท
๓.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของจีน ระบุว่า ชิ้ปของเป่ยโต่วส่วนใหญ่ไม่มีฟังก์ชันในการสื่อสารโดยตรงกับดาวเทียมในระบบนำร่องนี้ และผู้ใช้ที่ถูกคัดเลือกแล้วเท่านั้น จึงจะเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ โดยการเชื่อมโยงกับดาวเทียมต้องใช้เสาอากาศแบบพิเศษและใช้แหล่งพลังงานที่ใหญ่ ซึ่งลำพังสมาร์ตโฟน ที่ผู้คนใช้ทั่วไป จะไม่สามารถอัดเข้าไปได้ ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือจำนวนกว่า ๑ ใน ๓ ที่จีนส่งออกในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ติดตั้งชิ้ปรับส่งข้อมูลของเป่ยโต่ว ซึ่งทำให้ต่างชาติเกิดความวิตกเรื่องปัญหาความมั่นคง นอกจากนั้น ผู้ใช้บางคนยังกังวลว่า สมาร์ตโฟน ที่ติดตั้งระบบนำร่องเป่ยโต่ว จะทำให้ทางการจีนทราบพิกัด และคอยติดตามตำแหน่งของผู้ใช้อีกด้วย ส่วนความแม่นยำของเป่ยโต่วในระดับใช้ด้านการทหาร เมื่ออัพเกรดแล้ว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ด้วย

บทสรุป จีนได้มีการติดต่อกับองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ และอีกหลายประเทศ เช่น ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย และอิหร่าน เพื่อทาบทามให้มีการใช้ระบบเป่ยโต่ว ขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organisation) ยังได้อนุมัติการนำระบบเป่ยโต่วมาใช้กับเรือที่ออกทะเล ส่วนองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organisation) ก็กำลังพิจารณาทบทวนความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบเป่ยโต่วบนเครื่องบินอีกด้วย สำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ หลังจากที่ลาว และบรูไน ตกลงเบื้องต้นจะใช้ระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่วของจีน เมื่อช่วงต้นปีที่แล้ว (พ.ศ.๒๕๕๙) ต่อมาในเดือน เม.ย.๕๙ สถาบันวิจัยสองแห่งในมณฑลหูเป่ยของจีน ก็ได้ลงนามกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ของไทย โดยจะจัดตั้งระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลสารสนเทศในประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนออก "สมุดปกขาวว่าด้วยระบบนำทางดาวเทียมเป่ยโต่วของจีน (Bei Dou Navigation Satellite System: BDS)” ระบุว่า ดาวเทียมเป่ยโต่วของจีน จะให้บริการระบบนำทางเบื้องต้นแก่ประเทศรายทาง "หนึ่งแถบ หนึ่ง เส้นทาง" (One Belt, One Road) และประเทศรอบข้างในปี พ.ศ.๒๕๖๑ และจะให้บริการลูกค้าทั่วโลกก่อนและหลังปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประมวลโดย :
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

(ข้อมูลจาก คุณพรรณพิไล นาคธน ในเว็บไซต์ http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9590000062196 รวมทั้ง ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=1971.0 และข้อมูลจากเว็บไซต์สถานีวิทยุ CRI ใน http://thai.cri.cn/247/2016/06/17/233s243241.htm)

Announcement: 
0

Facebook Comments Box