อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 10/03/2016
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 13 (ปี 2016-2020) สรุปได้ในคำเดียว นั่นก็คือคำว่า “ทรัพยากรคน” โดยเนื้อหาทั้งหมดของแผนพัฒนาจีนฉบับใหม่ ล้วนมีเป้าหมายหลักเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 25/02/2016
บทความนี้ได้ไล่เรียงแกะรอย“รถไฟจีน”เพื่อดูว่าพอจะเทียบชั้นกับชาติใดได้บ้าง รวมทั้งเปรียบเทียบกับรถไฟบนแผ่นดินไทย และการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบรางของไทยในแง่ไหนได้บ้าง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 25/02/2016
ในบทความที่แล้วเราได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดท่องเที่ยวไทย คราวนี้เราจะมาดูกันว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ของจีนมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศไทยและมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 11/02/2016
จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และโรงงานจีนผลิตสินค้าเกินตัวอย่างมหาศาลในขณะนี้ ทำให้จีนประสบกับปัญหาการส่งออกที่หนักหนาสาหัส แต่รัฐบาลจีนใช้ “เขตการค้า E-Commerce ข้ามพรมแดน” แก้ไขปัญหาดังกล่าว
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 28/01/2016
จีนเป็นประเทศมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก จำนวนนักท่องเที่ยวของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดท่องเที่ยวของไทยอย่างเหลือเชื่อ
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 28/01/2016
"Iron Silk Road: รถไฟเฉิงตู-ยุโรป" ระยะทาง 9,826 กม. ใช้เวลา 12 วัน ผ่าน 5 ประเทศ จีนทำได้อย่างไร? แล้วประเทศที่รถไฟสายนี้พาดผ่านจะได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่ อย่างไร?

Pages