สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 30/08/2012
นโยบายต่างประเทศ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของทางการจีน ก็คือการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากๆ (Natural-resource rich countries) ทั้งหลาย
อักษรศรี พานิชยสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 17/08/2012
เหตุใด 5 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทย ซื้อ-ขายเงินหยวนกับลูกค้าเพื่อชำระค่าสินค้า เพียงร้อยละ 0.53 ของการชำระเงินไทย-จีนทั้งหมด ?
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 03/08/2012
การผงาดขึ้นของจีนทำให้เกิดคำถามและความหวาดระแวงทั่วไปว่า จีนจะเคารพในอำนาจอธิปไตยและความหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน หรือจะพยายามครอบงำประเทศต่างๆ ด้วยกรอบความคิดของตน
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 28/07/2012
จริงหรือไม่ว่าทางการจีนได้กลายเป็น “เด็กเลี้ยงแกะ” ที่ผลิตชุดความคิดโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) จนไม่มีใครเชื่อถือกันแล้ว
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 28/07/2012
คนเราอาจรบกันด้วยเหตุผลร้อยแปด...แม้กระทั่งเพื่อแย่งชิงเกาะร้าง !!!
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 06/07/2012
เมื่อจีนเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนแทบจะ “ไม่มี” ระบบกฎหมาย (ตามมาตรฐานตะวันตก) ระบบกรรมสิทธิ์ก็ไม่ชัดเจน ทำไม GDP ของจีนโตปีละกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องมา 30 ปี

Pages