ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 06/12/2017
ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. – ๓ ธ.ค.๖๐ โดยเชิญผู้นำพรรคการเมืองและผู้นำองค์การการเมืองของประเทศต่าง ๆ เดินทางไปร่วมประชุมหารือ
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 05/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 03/12/2017
อดีตผู้นำการเมืองกว่า ๒๐ คน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสียงกว่า ๘๐ คนจากทั่วทุกมุมโลก ได้มารวมตัวกันที่นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ เพื่อร่วมการประชุม

Pages