อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 13/08/2015
ม้าเหล็กรถไฟตามแนวเส้นทางสายไหมของจีนในอดีตได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชืพอีกครั้งโดยมี "ซินเจียง” เป็นพื้นที่หลักในการเชื่อมต่อของรถไฟสายนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “One Belt,One Road”
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 30/07/2015
เป็นเรื่องน่าคิดว่า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 กำลังล้มเลิกกระบวนการเปิดและปฏิรูปประเทศจีนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 30 ปี หรือไม่?
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 16/07/2015
แม้ว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีนจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงภายหลังปี 2000 แต่ในปี 2014 ที่ผ่านมา การค้าไทย-จีนขยายตัวลดลง บทความชิ้นนี้จะย้อนไปดูโครงสร้างสินค้าส่งออกไทยไปจีนเพื่อพบรากของปัญหา
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 02/07/2015
ปัจจุบันจำนวนคนชอปปิงออนไลน์ในจีน มีมากกว่าในสหรัฐฯหลายเท่าตัว รายได้นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด เดี๋ยวนี้มีการทำธุรกิจแบบวงจร ตั้งแต่ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า และขยายไปถึงการคิด Credit Score
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 18/06/2015
ซินเจียงอาจไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นหรือลึกลับอย่างที่เราคิดแต่กลับเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังที่น่าค้นหา มนต์เสน่ห์ของดินแดนจีนตะวันตกแห่งนี้อยู่ที่ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 04/06/2015
ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่คิดเป็นเพียง 1.5% ของพื้นที่ทางบกทั้งหมดของโลก

Pages