อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 21/05/2015
ทำเลที่ตั้งของซินเจียงมีความสำคัญด้านความมั่นคงและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของจีนรัฐบาลกลางจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการผลักดันผ่านเขตเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาซินเจียง
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 07/05/2015
"สีแดงคือพื้นที่ฝ่ายซ้ายในจีน สีน้ำเงินคือฝ่ายขวา สีเทาคือข้อมูลไม่เพียงพอ"
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 23/04/2015
การผลักดันดินแดนจีนตะวันตกตามแนว"เส้นทางสายไหม"โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียกลางจนได้รับแบรนด์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก นับเป็นอีกลีลาทางการทูตของจีนบนเวทีวัฒนธรรมโลกที่น่าจับตามอง
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 09/04/2015
Quote "การจัดตั้งธนาคาร AIIB เพื่อให้มีการวางระบบการพิจารณาโครงการลงทุนที่โปร่งใสมากขึ้น
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 26/03/2015
จีนพยายามอย่างหนักที่จะออกไปทำ"โครงการก่อสร้างรถไฟจีนในต่างแดน" และผลักดัน"การส่งออกสินค้ารถไฟ Made in China บุกตลาดโลก" แต่จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ?
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 12/03/2015
ทางรอดของเศรษฐกิจจีน หัวใจอยู่ที่ภาคการผลิตเป็นสำคัญ การยกระดับภาคการผลิตให้เข้าสู่ Industry 4.0 ให้ได้!

Pages