ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 21/08/2017
โดยมีความคาดหวังว่าจีนกับสหรัฐฯ จะปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจและเป็นมิตรกัน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 20/08/2017
ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน (China-Indochina Economic Corridor) ควรใช้ช่องทางและโอกาสนี้ในการผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 19/08/2017
ยูนนาน อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง (YIHL) รัฐวิสาหกิจจีนรับหน้าที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่นอกเมืองราว ๕๐ กิโลเมตรในปีหน้า
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 17/08/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 16/08/2017

Pages