ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 12/10/2012
ปัญหาทางเศรษฐกิจและการแย่งชิงทรัพยากร กลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่่ทำให้ทุกประเทศต้องหันหน้ามาให้ความร่วมมือกัน ภายใต้การแข่งขันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ
ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ | vijaichina | 12/10/2012
อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ละครไทยได้รับความนิยมในประเทศจีน และจะสามารถรักษาให้ความนิยมดังกล่าวคงอยู่ต่อไปได้อย่างไร ? --โจทย์ที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 03/10/2012
ความจริงญี่ปุ่นได้ทะยอยออกไปลงทุนยังต่างประเทศตั้งแต่ช่วงก่อนค่าเงินเยนลอยตัว ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆ ที่ขอ“BOI” และเริ่มต้นลงทุนในไทย
สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 25/09/2012
“รูปธรรม”ของความน่ามหัศจรรย์ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้ปรากฎออกมาให้เห็นจากการขยายตัวเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 19/09/2012
ทำไมทั่วโลกจึงตื่นตระหนก เมื่อ GDP ของจีน ขยายตัวในระดับต่ำกว่า 9% ต่อปี ทั้งๆที่การขยายตัวของ GDP ในอัตราไม่ต่ำกว่า 7-8 % ต่อปีถือว่าเป็นระดับที่สูงมาก
อักษรศรี พานิชยสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 14/09/2012
เชื่อว่านักท่องเที่ยว จีนน่าจะยังคงความเป็นแชมป์ขาช้อปบันลือโลกไปอีกหลายปี เพราะพฤติกรรมติด หรูของชนชั้นกลางจีนรุ่นใหม่และบรรดาเศรษฐีจีนมือใหม่

Pages