ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 31/05/2017
สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ค.๖๐ ว่า รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งความหวังที่จะดึงบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินจากต่างประเทศเข้าลงทุนในไทย
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 30/05/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 29/05/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 28/05/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 26/05/2017
ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ พ.ค.๖๐ จากการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน

Pages