ศาตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ | Fb page: เอนก เหล่าธรรมทัศน์ AnekLaothamatas | 24/05/2017
การประชุมสุดยอดของผู้นำ 60 กว่าประเทศในเรื่อง One Belt One Road (OBOR) ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพและหัวเรือใหญ่
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย | vijaichina | 22/05/2017
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและสร้างความเชื่อมโยงที่ลงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะในการดำเนินความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 21/05/2017
เซาท์ไชน่า มอร์นิงโพสต์ ได้วิเคราะห์ถึง ๕ ความคืบหน้า ในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น และเรื่องที่น่าจับตามอง หลังที่จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจงหยวน ที่ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดหวังว่าจะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือและดึงนักลงทุนจีนมาลงทุนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย
โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑ (๕ เม.ย.๖๐) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมทั้งแผนการดึงจีนมาลงทุน...

Pages