ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 21/09/2017
เมื่อปลายเดือน ส.ค.๖๐ ที่ผ่านมา จีนได้เริ่มดำเนินการขุดอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศ ระยะทาง ๓๔.๕ กิโลเมตร ลอดทะลุภูเขาเกาหลี่กง ในมณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนและพม่า
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 19/09/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 18/09/2017
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ย.๖๐ ณ นครเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 16/09/2017
จีนมุ่งหวังเชื่อมโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เข้ากับวาระความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์การสหประชาชาติปี ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)และแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ

Pages