อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 16/01/2014
เกมปราบคอร์รัปชันที่ฮิตที่สุดในจีนขณะนี้ เป็นเกมออนไลน์ของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็นสื่อหลักของรัฐบาลจีน
| http://bit.ly/1jKI1Kk | 02/01/2014
ไทยเริ่มมีการพึ่งพาและ “เกาะจีนโต” ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่เศรษฐกิจภายในประเทศของจีน ยังคงมีสารพัดปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขใน “ปีม้า” นี้และปีต่อไป
| http://bit.ly/1c0buKs | 19/12/2013
ภายหลังจากยุคที่สงบสันติและมีการผลิตบัณฑิตจำนวนมาก ก็จะเข้าสู่ยุคที่บัณฑิตเหล่านั้นวางกลศึกสงครามสู้รบกัน ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ “อำมาตย์” รับใช้เจ้านายของตน แยกแผ่นดินจีนหนึ่งเดียวออกเป็นเสี่ยงๆ
| กรุงเทพธุรกิจ | 07/11/2013
"...ผู้นำระดับสูงสุดของจีนทั้งสองท่านผลัดกันเดินทางมาเยือนหลายประเทศในอาเซียน สะท้อนชัดเจนถึงการเดินเกมรุกปักธงเศรษฐกิจจีนในดินแดนอาเซียน และ“นโยบายรุกลงใต้” ของจีน... " (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)
| เดลินิวส์ | 06/11/2013
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ศูนย์ TCRC เตือนระวังจะกลายเป็นการทูตเชิงพึ่งพิงจีน แนะควรจะหันมาสร้างสมดุลในความสัมพันธ์กับจีน
| กรุงเทพธุรกิจ | 24/10/2013
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปรัชญาจีนโบราณ สามอย่างนี้มีอะไรเหมือนกัน?

Pages