อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 28/07/2012
คนเราอาจรบกันด้วยเหตุผลร้อยแปด...แม้กระทั่งเพื่อแย่งชิงเกาะร้าง !!!
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 06/07/2012
เมื่อจีนเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนแทบจะ “ไม่มี” ระบบกฎหมาย (ตามมาตรฐานตะวันตก) ระบบกรรมสิทธิ์ก็ไม่ชัดเจน ทำไม GDP ของจีนโตปีละกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องมา 30 ปี
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 08/06/2012
“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง "โอกาส" หรือ "ผลลัพธ์" กันแน่?
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 02/03/2012
สำหรับคอหนังสือกำลังภายในจีน คงจำตัวร้ายที่มีสมญาว่า ตงฟังปุป้าย ซึ่งแปลเป็นไทยว่า บูรพาไม่แพ้ เฉกเช่นกับจีนที่เดิมถูกโลกมองว่าเป็นผู้ร้าย แต่วันนี้ กลับเป็นพระเอกและเป็นหัวขบวน
แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการดำเนินนโยบายทางยุทธศาสตร์ตามความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road หรือ Belt and Road Initiative) เพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ
| |

Pages