ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 03/11/2018
นายหม่า เจาซี่ว์ (Ma Zhaoxu) เอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่า จีนจะเป็นประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 01/11/2018
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 31/10/2018

Pages