ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 20/11/2012
การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 ที่จบลงอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากถ้อยคำภาษาที่สวยหรูแล้ว การรายงานและหารือกันในที่ประชุมก็ยังเต็มไปด้วยสาระเศรษฐกิจที่น่าสนใจและประเทศไทยอาจสามารถเก็บเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
ศุภวุฒิ สายเชื้อ | กรุงเทพธุรกิจ | 19/11/2012
การประกาศกลุ่มการค้าเสรีต่างๆ ดูเสมือนว่าเป็นการกำหนดท่าทีทางการเมือง (political posturing) มากกว่าการส่งสัญญาณว่าจะมีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าและบริการอย่างเร่งรีบให้เกิดผล
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 02/11/2012
โครงสร้างและกลไกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรูปแบบ วิธีการ ช่วงเวลา และแม้กระทั่งสถานที่ของการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติก็ดูจะเป็นสิ่งที่ลี้ลับและเข้าใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกส่วนใหญ่
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 26/10/2012
สิ่งที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้ “ไม่ธรรมดา” ก็คือ ความทะเยอทะยานที่จะวางแผนเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด

Pages