อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 10/05/2013
ไม่ว่าจีนมีระบบสังคมนิยม หรือทุนนิยม สำหรับเติ่งเสี่ยวผิงแล้วก็ล้วนแต่"ไร้สาระ” เพราะ จะำยังไงก็ได้ให้แข็งแกร่งก็พอ ในวันนี้ผมจึงขอเสนอความคิดแบบใหม่ ที่เรียกว่าชาตินิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีนครับ
ชลกานต์ ธรรมมงกุฎ | vijaichina | 03/05/2013
การจะตัดสินให้คนหนึ่งๆตายเมื่อไหร่นั้น ส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายตามมา ดังนั้น เราจะดูกันว่าจีนมีความเห็นในเรื่องนี้เป็นอย่างไร
อาร์ม ตั้งนิรันดร | vijaichina | 18/04/2013
การดูว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยแค่ไหน ต้องไม่ใช่เพียงพิจารณาจาก “รูปแบบ” ของสถาบันทางการเมืองในประเทศนั้น แต่ต้องดูถึง “สาระ” นั่นคือสถาบันทางการเมืองเหล่านั้นเนื้อในเป็นอย่างไรด้วย
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 16/04/2013
จีนกำลังคิดจะใช้ภาษีนี้เป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ซึ่งนับว่าสร้างความฮือฮาในหมู่นักธุรกิจชาวจีนอยู่มากจนเป็นประเด็นให้ถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียและแนวทางปฏิบัติในเวลาต่อมา
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 16/04/2013
ภายใต้การก้าวขึ้นมาบริหารงานของคณะผู้นำชุดใหม่ของจีน ดูเหมือนจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลจีนในหลายส่วนาสุดยังมีข่าวการปรับโครงสร้างองค์กรของรัฐอย่างขนานใหญ่ออกมาอีก
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 16/04/2013
ผมได้เคยวิเคราะห์สินค้านำเข้าสำคัญ 25 อันดับของจีนไปแล้ว เราลองมาดูรายการอันดับถัดมาที่น่าสนใจว่ามีอะไรบ้าง และมีอนาคตเป็นเช่นไรกันบ้าง

Pages