อักษรศรี พานิชยสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 17/08/2012
เหตุใด 5 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทย ซื้อ-ขายเงินหยวนกับลูกค้าเพื่อชำระค่าสินค้า เพียงร้อยละ 0.53 ของการชำระเงินไทย-จีนทั้งหมด ?
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 03/08/2012
การผงาดขึ้นของจีนทำให้เกิดคำถามและความหวาดระแวงทั่วไปว่า จีนจะเคารพในอำนาจอธิปไตยและความหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน หรือจะพยายามครอบงำประเทศต่างๆ ด้วยกรอบความคิดของตน
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 28/07/2012
จริงหรือไม่ว่าทางการจีนได้กลายเป็น “เด็กเลี้ยงแกะ” ที่ผลิตชุดความคิดโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) จนไม่มีใครเชื่อถือกันแล้ว
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 28/07/2012
คนเราอาจรบกันด้วยเหตุผลร้อยแปด...แม้กระทั่งเพื่อแย่งชิงเกาะร้าง !!!
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 06/07/2012
เมื่อจีนเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนแทบจะ “ไม่มี” ระบบกฎหมาย (ตามมาตรฐานตะวันตก) ระบบกรรมสิทธิ์ก็ไม่ชัดเจน ทำไม GDP ของจีนโตปีละกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องมา 30 ปี
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 08/06/2012
“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง "โอกาส" หรือ "ผลลัพธ์" กันแน่?

Pages