การเดินทางภายในประเทศจีน

08 July 2017
Source: 
vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางภายในประเทศจีน โดยการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยการแยกประเภทการเดินทางและมีการกำหนดมาตรการที่เป็นจำกัดในการเดินทาง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. การเดินทางโดยรถไฟ โดยรู้จักประเภทรถไฟจีนจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างๆ นำหน้าแล้วค่อยตามด้วยตัวเลข เช่น D123 หรือ T8867 ตัวอักษรนำหน้านี้หมายถึงประเภทรถไฟ ส่วนมากจะบอกความเร็วในการวิ่งหรือประเภทของการใช้งาน กล่าวคือ
     ๑.๑ รถไฟที่เลขเที่ยวไม่มีตัวอักษรขึ้นต้น คือรถไฟธรรมดา ความเร็ว ๙๐-๑๐๐กม./ชม.
     ๑.๒ อักษร K(快)รถไฟเร็ว ความเร็ว ๑๐๐-๑๒๐ กม./ชม.
     ๑.๓ อักษร T(特)รถไฟเร็วพิเศษ ความเร็ว ๑๔๐-๑๖๐ กม./ชม.
     ๑.๔ อักษร Z(直)รถไฟเร็วที่จอดแค่ป้ายสำคัญ ความเร็ว ๑๖๐ กม./ชม.
     ๑.๕ อักษร S(市)รถไฟความเร็วสูงชานเมือง (วิ่งระยะทางสั้นๆ เท่านั้น) ความเร็ว ๒๐๐-๒๕๐ กม./ชม.
     ๑.๖ อักษร D(动)รถไฟความเร็วสูง ความเร็ว ๒๐๐-๒๕๐ กม./ชม..
     ๑.๗ อักษร G(高) คือรถไฟหัวกระสุน ความเร็ว ๓๐๐-๓๕๐ กม./ชม.
     ๑.๘ อักษร Y(游) รถไฟสำหรับเชื่อมเมืองกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง
     ๑.๙ อักษร L(临) รถไฟขบวนพิเศษที่ใช้ชั่วคราวในช่วงเทศกาล ตรุษจีน วันชาติ และวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น
 
 
๒. มาตรการที่เป็นข้อจำกัดในการเดินทางได้แก่ การที่มหานครอย่างกรุงปักกิ่งที่ขึ้นชื่อ
ว่าการจราจรที่ติดขัด ได้มีวิธีจัดการกับจำนวนรถบนท้องถนน โดยหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหารถติดของกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นมหานครทั้งสองแห่งของจีน คือการใช้มาตรการ“เสี้ยนสิง" (限行) แปลเป็นไทยได้ว่า “การจำกัดการขับขี่" มาตรการ“การจำกัดการขับขี่"ที่ว่านี้แบ่งออกเป็น ๒ มาตรการย่อย ได้แก่
     ๒.๑ จำกัดเลขทะเบียน โดยรัฐบาลจีนออกกฎหมายควบคุมจำนวนรถด้วยการห้ามไม่ให้รถที่มีเลขทะเบียนตัวท้ายสุดตามที่ประกาศแจ้งวิ่งบนท้องถนนตามวันและเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น วันพุธ ห้ามรถที่มีเลขทะเบียนลงท้ายด้วย 1 หรือ 9 ออกมาวิ่ง หากรถคันไหนฝืนคำสั่งก็จะถูกสั่งห้ามไม่ให้วิ่งตลอดทั้งวัน ดังนั้นก่อนจะขับรถออกจากบ้าน เจ้าของรถจะต้องนึกไว้ในใจเสมอว่าวันนี้วันอะไร รถของตนสามารถวิ่งได้หรือไม่
     ๒.๒ จำกัดอาณาเขตและช่วงเวลา
มาตรการนี้บังคับใช้แค่ในกรุงปักกิ่งเท่านั้น โดยจะห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนอยู่นอกเขตพื้นที่ปักกิ่งหรือรถที่มีทะเบียนจากต่างมณฑลวิ่งบนท้องถนนในเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และอีกครั้งตอน ๕ โมงเย็นถึง ๒ ทุ่ม สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับทันที ๑๐๐ หยวน (ราว ๕๐๐ บาท) และจะถูกหักคะแนน ๓ แต้ม (ในขณะที่ฝ่าไฟแดงจะถูกหัก ๖ แต้ม) ซึ่งหากถูกหักครบ ๑๒ แต้มเมื่อไร เจ้าของรถจะต้องไปสอบและอบรมใบขับขี่ใหม่ภายใน ๑๕ วัน แต่ถ้าเกินจาก ๑๕ วันไปแล้ว จะต้องไปเสียเงินลงเรียนและสอบใบขับขี่ใหม่เลยทีเดียว ดังนั้น ๑๒ คะแนนนี้ จึงสำคัญมาก โดยมาตรการในเบื้องต้นนี้ มีข้อยกเว้นกับรถตำรวจ รถโรงพยาบาล รถดับเพลิง รถขนย้ายรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ และรถพลังงานไฟฟ้า (ซึ่งส่วนมากผู้ขับขี่จะเป็นคนคนพิการ ผู้สูงอายุ และรับส่งเพียงระยะใกล้เท่านั้น)
  
บทสรุป นอกจากมาตรการดังกล่าวในข้างต้นแล้ว เมืองใหญ่ๆ ของจีนก็ยังมีความพยายามแก้รถติดด้วยการปรับเวลาเข้า-ออกงานให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐมีการปรับเลื่อนเวลาเข้างานจากเดิม ๘ โมง เป็น ๙ โมง หรือบริษัทเอกชนบางแห่งก็ส่งเสริมให้พนักงานไม่จำเป็นต้องมาเข้างานแต่เช้า แต่แค่ทำงานเพียงให้ครบ ๘ ชั่วโมงต่อวันก็พอ อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ทำให้รถติด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถเพียงอย่างเดียว อาจรวมถึงการวางกฎจราจร พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนโครงสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นฐานและปัจจัยอื่นๆ ด้วย แต่ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการและการมีมาตรการกำหนด อันเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาของจีน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยได้แนวทางหนึ่ง
 

ประมวลโดย :
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

KU4.0 

Announcement: 
0

Facebook Comments Box

"รถไฟหนานหนิง-ฮานอย”และบทสรุปสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนจบ) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 22 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.
"รถไฟต้าหลี่และชายแดนจีน-พม่า"ในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน4) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 21 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.

Pages