สื่อจีน CCTV สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) เรื่อง China Railway project in Thailand on air วันที่ 20 ธ.ค. 2558
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์ฯไทย-จีนแห่งวชให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากMaritime Silk RoadของจีนในงานสัมมนาThe Way Forward the 21st Century Maritime Silk Road China – Thailand Form
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนจบ) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนแรก) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเมืองเซี่ยเหมินของจีนในรายการ"Global Village " ทางช่อง VoiceTV วันที่ 30 ส.ค.58
รายการ Global Village วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 58 พาไปพบกับเขตปกครองซินเจียงของจีน ในมุมมองใหม่ กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

Pages