กองทัพอากาศจีนกับกองทัพอากาศไทยจัดการฝึกร่วมภายใต้รหัสอีเกิล สไตรก์ ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐)

22 August 2017
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าสารเกี่ยวกับกรณีที่กองทัพอากาศจีนกับกองทัพอากาศไทยจัดการฝึกร่วมภายใต้รหัสอีเกิล สไตรก์ ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐)
 
๑. สำนักข่าวซินหวาของจีน ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๐ ที่ผ่านมา เครื่องบินรบจีน ๖ ลำ ออกเดินทางจากสนามบินกองทัพอากาศมณฑลยูนนาน ไปยังฐานทัพอากาศจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมการฝึกผสมยุทธวิธีทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศจีน-ไทยภายใต้รหัสอีเกิล สไตรค์ ปี ๒๐๑๗ นับเป็นครั้งที่สองที่กองทัพอากาศไทย-จีน ได้มีการฝึกร่วมกัน และจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ ส.ค. - ๓ ก.ย.๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศสองประเทศ ตรวจสอบยุทธศาสตร์และวิธีการในการต่อสู้ ขับเคลื่นการพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนยกระดับความสามารถในการต่อสู้ในสนามรบจริง
 
๒. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ กองทัพอากาศจีนกับกองทัพอากาศไทย ได้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ ๑๒ พ.ย.- ๒๐ ธ.ค.๕๘ กองทัพอากาศจีนกับกองทัพอากาศไทย ได้จัดการฝึกผสมยุทธวิธีทางอากาศภายใต้รหัสอีเกิล สไตรค์ ครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา
 
๓. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๙ กองทัพอากาศจีน ได้ส่งเครื่องบินรบหลายรุ่น อาทิ เครื่องบินทิ้งระเบิด เครื่องบินขับไล่ เครื่องบินเตือนภัย และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง บินผ่านช่องแคบบาซีไปมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อทำการฝึกซ้อมต่างๆ เช่น การสอดแนม การเตือนภัย ลาดตระเวนทางทะเล และการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับความสามารถผ่านการฝึกซ้อมดังกล่าว ให้สอดคล้องกับภารกิจการรักษาอิปไตยของชาติ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติและเป็นหลักประกันสันติภาพและการพัฒนาแห่งชาติ
 
บทสรุป การที่กองทัพอากาศจีน มุ่งดำเนินการฝึกซ้อมในทะเลระยะไกลนั้น และได้จัดขึ้นเป็นประจำภายใต้โครงการฝึกซ้อมประจำปีของกองทัพอากาศจีน โดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ และเป็นการปฏิบัติตามปกติของกองทัพอากาศประเทศที่ติดกับชายฝั่งทะเล และเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำหรับการป้องกันประเทศ รวมทั้งการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสนับสนุนต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในอาณาบริเวณทะเลจีนใต้และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/08/18/301s257056.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://mobile.thai.china.com/1040/20160913/757508.html)
Announcement: 
0

Facebook Comments Box