คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ระบุว่า ความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อกัน การผลิต การลงทุนและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในต่างชาติต่างดำเนินอย่างราบรื่น ภายใต้ความร่วมมือในกรอบ"หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

23 August 2017
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ระบุว่า ความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อกัน การผลิต การลงทุนและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในต่างชาติต่างดำเนินอย่างราบรื่น ภายใต้ความร่วมมือในกรอบ"หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐ คณะกรรมการการพัฒนาฯ ของจีน ได้ประกาศรายงานว่า
      ๑.๑ โครงการด้านการคมนาคม เช่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงจาการ์ตา-บันตุง รถไฟจีน-ลาว ท่าเรือกวาตาร์ปากีสถาน ทางรถไฟระหว่างแอดดิสอาบาบาและจิบูตีในสาธารณรัฐเอธิโอเปีย ท่อส่งน้ำมันจีน-พม่า เป็นต้น ต่างได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จีน-ยุโรปได้เปิดบริการกว่า ๔,๐๐๐ ขบวนแล้ว ส่งสินค้าไปยัง ๑๒ ประเทศรวม ๓๑ เมืองของยุโรป
      ๑.๒ ความร่วมมือในด้านการผลิต จีนได้ขยายความร่วมมือด้านการผลิตกับคาซัคสถาน เอธิโอเปีย และอีก ๓๐ ประเทศ ในด้านเหล็ก โลหะที่ไมใช่เหล็ก วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต เป็นต้น ทำให้การผลิตและเทคโนโลยีของจีนก้าวสู่ระดับสากล
 
๒. เพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์ของความสำเร็จดังกล่าว จีนยังได้ตั้งเป้าหมายไว้ในการจัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ย.๖๐ ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี โดยภายในพื้นที่แสดงทั้งหมด ๑๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร จะจัดพื้นที่แสดงในหัวข้อ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และ "ผลิตภัณฑ์ด้านสติปัญญา" เป็นครั้งแรก รวมถึงพื้นที่การแสดงที่เตรียมให้ ๑๐ ประเทศอาเซียนกว่า ๓๕,๐๐๐ ตารางเมตร ส่วนพื้นที่การแสดงในหัวข้อ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" มีประมาณ ๔,๔๐๐ ตารางเมตร นอกจากจีนกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังมีสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ คาซักสถาน และศรีลังกา ฯลฯ ต่างก็สมัครเข้าร่วมงานนี้เช่นกัน
 
 
บทสรุป ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ OBOR ทำให้คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนระบุว่า จนถึงปัจจุบัน จีนกับอีก ๖๙ ประเทศ และองค์กรต่างๆ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมถึงการเชื่อมต่อกันด้านนโยบาย ถนนหนทาง การค้า การแลกเปลี่ยนเงินตราและความเข้าใจระหว่างประชาชน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงและประสานกับนโยบายสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union ) นโยบาย "ถนนสว่าง" ของคาซัคสถาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ ๒๐๓๐ ของซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ซึ่งนอกจากประเทศในเอเชียและยุโรปแล้ว ยังมีประเทศในแอฟริกาและภูมิภาคแคริบเบียนต่างก็มีเสียงตอบรับอย่างแข็งขันต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ของจีนด้วย
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานีวิทยุ CRI ของจีน ใน http://thai.cri.cn/247/2017/08/18/64s257041.htm รวมทั้ง http://thai.cri.cn/247/2017/08/18/64s257036.htm และ  
Announcement: 
0

Facebook Comments Box