บทสัมภาษณ์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุม BRICS ครั้งที่ ๙ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

08 September 2017
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุม BRICS ครั้งที่ ๙ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. สถานีวิทยุ CRI ของจีนได้นำเสนอข่าวว่า เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคู่เจรจาระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนา และได้ให้สัมภาษณ์คณะผู้สื่อข่าวจีน โดยกล่าวยกย่องผลการประชุมคู่เจรจาระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนา และชื่นชมความร่วมมือ "BRICS Plus หรือ บริกส์+" ที่มีบทบาทเป็นแกนนำในการส่งเสริมการพัฒนาของประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนา และเห็นชอบในการที่จีนมีบทบาทสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมและปรับระบบการบริหารเศรษฐกิจโลกให้สมบูรณ์ขึ้น
 
๒. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวถึง
      ๒ ๑ ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือกลุ่มบริกส์ประสบผลมากมาย ซึ่งได้เติมแต่งเนื้อหาความร่วมมือใต้-ใต้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น บุกเบิกหนทางใหม่เพื่อการพัฒนาด้วยกันของประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบัน ประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมในแวดวงการเงินและเศรษฐกิจโลกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ความร่วมมือกลุ่มบริกส์ก็นับวันมีส่วนกระตุ้นการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น รวมถึงสร้างบรรยากาศที่เสรีและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันสำหรับบรรดาประเทศกำลังพัฒนา จึงนับวันมีฐานะและบทบาทสูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก
      ๒.๒ การที่จีนสรุปและนำเสนอความร่วมมือ "บริกส์+" ปูทางให้ประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมการบริหารเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ขณะที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนก็เป็นเครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ไทยยินดีร่วมกับจีน ขับเคลื่อนกระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและผนึกกำลังอย่างเต็มที่ ให้ทุกฝ่ายเข้าถึงโอกาสการพัฒนา และร่วมกันดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ หรือ พ.ศ.๒๕๗๓ (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ให้บรรลุผล
      ๒.๓ ผลการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียน โดยจีนสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนมาตลอด ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออกปีนี้ อาเซียนกับจีนมีความพึงพอใจที่สองฝ่ายได้ร่วมกำหนดกรอบ "ระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้" (COC) สำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาเซียนกับจีนมีความเชื่อถือกันและสามารถทำฉันทามติเกี่ยวกับปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนปีนี้ จีนเสนอให้ร่าง "แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนอาเซียน-จีนปี ๒๐๓๐" ให้ยุทธศาสตร์ "หนึ่ง แถบ หนึ่งเส้นทาง" กับแผนกการเชื่อมสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียนให้เชื่อมถึงกัน ทั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จของปีนี้ในการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มความร่วมมืออาเซียน-จีนให้มากขึ้น
      ๒.๔ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ จะช่วยสนับสนุนโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนในแง่ของการเชื่อมโยงได้ โดยนโยบาย ๔.๐ ของประเทศไทยได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบบูรณาการในทุกแง่มุม โดยใช้เทคโนโลยี ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในใจกลางอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และเป็นประตูสู่ประเทศอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้ประเทศไทยสามารถผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในสมาคมต่างๆ ได้ เช่น ACMECS (ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง) IORA (สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย) และ ACD (กรอบความร่วมมือเอเชีย) เป็นต้น รวมทั้ง โครงการรถไฟไทย-จีน เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับจีนอีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือกับประเทศ BRICS ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ ธนาคารออนไลน์ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 
 
บทสรุป ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ต่อคณะผู้สื่อข่าวของจีน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของไทย เช่น "ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก" "ไทยแลนด์ ๔.๐" ตรงกับยุทธศาสตร์ "หนึ่ง แถบ หนึ่งเส้นทาง" ที่จีนเสนอเป็นอย่างมาก ส่วนโครงการทางรถไฟไทย-จีนก็มีผลคืบหน้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีส่วนปรับระบบการคมนาคมของไทยให้ดีขึ้น ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้สูงขึ้นเท่านั้น หากยังมีส่วนส่งเสริมระบบการเชื่อมสัมพันธ์และติดต่อกันของภูมิภาค ตลอดจนความร่วมมือไทย-จีนในอนาคตด้วย โดยไทยยินดีดำเนินความร่วมมือกับจีนในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ มากขึ้น 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ CRI ของจีน ใน http://thai.cri.cn/247/2017/09/06/233s257765.htm และเว็บไซต์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2044115789153117&id=1625187591045941 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box