จีนกับสหรัฐฯ ได้จัดการหารือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์ รอบแรกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐฯ

09 October 2017
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ได้จัดการหารือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์ รอบแรกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐ ที่ผ่านมา จีนกับสหรัฐฯ ได้จัดการหารือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์รอบแรกที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ โดยนายกัว เซิงคุน มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบจีน กับนายเจฟฟ์ เซสชั่นส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายเอไลน์ ดุค รักษาการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ ร่วมเป็นประธาน
 
๒. ฝ่ายจีน โดย นายกัว เซิงคุน ระบุว่า 
      ๒.๑ การหารือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็น ๑ ใน ๔ กลไกการหารือระดับสูงระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยทั้งสองฝ่ายควรถือการหารือครั้งนี้เป็นโอกาส มุ่งความร่วมมือและควบคุมข้อพิพาท ให้ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นสีสันใหม่ของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในยุคใหม่ 
      ๒.๒ ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อเดินหน้ากำกับดูแลความมั่นคงของโลกและร่วมสร้างประชาคมที่มีความผูกพันของมวลมนุษย์และมีความมั่นคงโดยทั่วกัน และจีนยินดีร่วมกับสหรัฐฯ กระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในการปราบปรามการก่อการร้าย การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การไล่ล่าผู้หลบหนีพร้อมของกลาง การปราบปรามยาเสพติด และการปฏิบัติตามคำพิพากษา
 
๓. ส่วนฝ่ายสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ ยินดีเดินหน้าดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับจีนด้วยการหารือ ให้ความร่วมมือประสบผลมากขึ้น สร้างความผาสุกแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศ
 
 
๔. สำหรับประเด็นต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย
      ๔.๑ การส่งตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองกลับประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยืนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลคืบหน้าต่อไป
      ๔.๒ การปราบปรามยาเสพติด โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะเพิ่มความร่วมมือในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดต่อไป
      ๔.๒ อาชญากรรมทางไซเบอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามฉันทามติความร่วมมือทางไซเบอร์จีน-สหรัฐฯ ฉบับที่ประมุขสองประเทศกำหนดไว้เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ต่อไป
      ๔.๔ การไล่ล่าผู้หลบหนีพร้อมของกลาง โดยทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความร่วมมือในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ประเทศตกเป็นแดนสวรรค์ในการซ่อนตัวของผู้กระทำผิด
 
บทสรุป การหารือเพื่อความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลไกการหารือระดับสูงระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นั้น เป็นที่น่าจับตามองยิ่ง เนื่องจากจะมีผลต่อการกำหนดทิศทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมทั้งแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ CRI ของจีน ใน http://thai.cri.cn/247/2017/10/05/233s258907.htm และเว็บไซต์ http://mobile.thai.china.com/1042/20171007/1094010.html )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box