ความเคลื่อนไหวของลาว ที่กำลังพัฒนายุทธศาสตร์ชาติร่วมกับจีน

07 February 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของลาว ที่กำลังพัฒนายุทธศาสตร์ชาติร่วมกับจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ก.พ.๖๑ มีการจัดการประชุมความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างลาว-จีน (Laos-China Belt and Road Cooperation Forum) ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เป็นเวลา ๒ วัน ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและวิสัยทัศน์ของการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมือลาว-จีน ระหว่างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงประเทศจากดินแดนที่ปิดกั้นไปสู่ดินแดนแห่งการเชื่อมต่อของลาวกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจัดขึ้นโดยคณะกรรมการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว, กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวลาว, สำนักข่าวซินหัวของจีน, ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (ICBC) และหอการค้าลาว-จีน 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการประชุมฯ 
      ๒.๑ เพื่อผลักดันผลสำเร็จที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้สร้างขึ้น และผลักดันความร่วมมือระหว่างนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน และยุทธศาสตร์ชาติของลาวที่ต้องการเปลี่ยนตนเองจาก “ดินแดนที่ปิดกั้นตนเอง” เป็น “ดินแดนแห่งการเชื่อมต่อ” 
      ๒.๒ โดยมุ่งเน้นหารือเรื่องการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างลาวกับจีน ในการสร้างสังคมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
  
๓. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐบาล ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ รวมกว่า ๕๐๐ คน ซึ่งทุกคนได้รับฟังแถลงการณ์ “รายงานโอกาสความร่วมมือจีน-ลาวภายใต้แนวคิดริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑)” ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (China Economic Information Service)
 
 
๔. ท่าทีของทั้งสองฝ่าย
      ๔.๑ ท่าทีของลาว โดย นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว ส่งสารแสดงความยินดีมายังที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นผลสำเร็จที่สืบเนื่องมาจากการเยือนลาวอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อเดือน พ.ย.๖๐ อีกทั้งเป็นผลประโยชน์และความสำเร็จที่เกี่ยวเนื่องจากนโยบายและผลลัพธ์ของการประชุม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ” (Belt and Road Forum for International Cooperation) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเดือน พ.ค.๖๐
     ๔.๒ ท่าทีของจีน โดย นายไช่ หมิงเจา ประธานบริหารสำนักข่าวซินหัว กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า “ความสำเร็จในการเยือนลาวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีความสำคัญต่อการยกระดับมิตรภาพที่มีมาแต่เดิมระหว่างสองประเทศให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงยกระดับสถานะความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านอันมีเสถียรภาพและยืนยาวขึ้นไปอีกระดับ นอกจากนี้ เมื่อครั้งที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พบกับนายบุนยัง วอละจิด เลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศลาว โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะสร้างระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาวร่วมกัน และวาดแผนการในอนาคตร่วมกัน อันเป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
 
บทสรุป องค์กรสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดสรรพื้นที่การสื่อสาร เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างจีนกับลาว ดังที่ นายไช่ หมิงเจา ประธานบริหารสำนักข่าวซินหัวของจีน แสดงท่าทีและความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในเชิงลึกกับสำนักข่าวลาวและองค์กรสื่ออื่นๆ โดยเรียกร้องให้ขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อของจีนและลาว ด้วยการสร้างพันธมิตรด้านข้อมูลข่าวสารและข่าวเศรษฐกิจตามนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/02/c_136944580.htm และเว็บไซต์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2036638529885492&id=1660335044182511 รวมทั้งเว็บไซต์ www.ditp.go.th/contents_attach/208208/208208.pdf และเว็บไซต์ https://m.mgronline.com/uptodate/detail/9600000115167 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box