ข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boao Forum for Asia : BFA) ประจำปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑)

12 April 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boao Forum for Asia : BFA) ประจำปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ เม.ย.๖๑ ซึ่งมีประเด็นข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ประการแรก ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ประกาศมาตรการสำคัญ ๔ ข้อ เพื่อขยายการเปิดประเทศ คือ (๑) การขยายการอนุมัติเข้าสู่ตลาดให้มากยิ่งขึ้น (๒) การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีมากขึ้น (๓) การยกระดับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ (๔) เพิ่มการนำเข้า 
 
๒. ประการที่สอง ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวถึงความสำเร็จและประสบการณ์ที่สำคัญของการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ซึ่งเป็นการเปิดกว้างสู่ภายนอกของจีน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ โดยการพัฒนาของจีนได้เปลี่ยนจากการนำเข้าสู่การก้าวออก จากการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก สู่การสร้างสรรค์โครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative : BRI) และสร้างประโยชน์ที่สำคัญต่อการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ ของเอเชียและวิกฤตการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสัดส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกให้เกิน ๓๐% ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก และได้ส่งเสริมการพัฒนารวมถึงสันติภาพของมนุษยชาติ
 
๓. ประการที่สาม วิธีการที่จีนจะเปิดสู่โลกภายนอกให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการประสานกับหลักการของการค้าระหว่างประเทศสากล เพิ่มความโปร่งใส เพิ่มการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมการแข่งขัน ต่อต้านการผูกขาด และในช่วงครึ่งปีแรกนี้ จีนจะปรับแก้บัญชีรายชื่อต้องห้ามการลงทุนของต่างชาติ ปีนี้จีนจะจัดตั้งสำนักงานสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ปรับปรุงให้การปฏิบัติตามกฎหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดการกระทำผิดกฎหมาย ใช้กฎหมายเป็นตัวชี้วัด จีนส่งเสริมวิสาหกิจระหว่างจีนกับต่างประเทศให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่ คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายของวิสาหกิจทุนต่างชาติในจีน ขณะเดียวกัน จีนก็หวังว่ารัฐบาลต่างประเทศจะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนด้วย นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ จีนจะจัดงานแสดงสินค้าการนำเข้านานาชาติจีนที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยงานแสดงสินค้าครั้งนี้ เป็นครั้งสำคัญที่จีนเปิดตลาดสู่ภายนอก อันเป็นการพิสูจน์นโยบายของจีน 
 
๔. ประการที่สี่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ชี้ให้เห็นว่า การร่วมมืออย่างสันติ การเปิดกว้างเข้าหากัน และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง เป็น ๓ กระแสหลักของโลกในทุกวันนี้ ซึ่งเป็นโลกที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง ดังกรณีความริเริ่มหรือข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ที่เสนอโดยจีน แต่โอกาสและความสำเร็จที่นำมา เป็นของโลก และจีนยินดีต้อนรับทุกฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นต้องยึดหลักการปรึกษาหารือร่วมกัน สร้างสรรค์ร่วมกัน และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ การสร้างสรรค์โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ได้กลายเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลก
 
บทสรุป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นว่า ถึงแม้จีนจะพัฒนาไปถึงเพียงใดก็ตาม ล้วนจะไม่เป็นการคุกคามต่อผู้ใด และจะไม่ล้มล้างระบบสากลของปัจจุบัน หรือสร้างอิทธิพลของตน โดยจีนเป็นผู้ที่ร่วมการก่อสร้าง การพัฒนา การรักษาระเบียบสากล รวมทั้งจะยืนหยัดในนโยบายเอื้อประโยชน์แก่กันและร่วมกันได้รับชัยชนะ ยืนหยัดนโยบายเชิญเข้ามาและก้าวสู่โลกไปพร้อมกัน นอกจากนี้จะใช้นโยบายเพิ่มความสะดวกและอิสระในการค้าและการลงทุน ทดลองสร้างท่าเรือการค้าเสรีที่มีเอกลักษณ์ของจีน โดยยืนหยัดระบบสังคมนิยมและนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม ดังนั้น ความสำเร็จของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นว่า หนทางสู่ความทันสมัยไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียว หากมีทิศทางที่ถูกต้องและมีความมุ่นมั่น ก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้ 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/10/230s266165.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/10/64s266142.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/10/63s266137.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/10/121s266136.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box