นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน ตรวจพลทางทะเลและกล่าวคำปราศรัย

15 April 2018
Source: 
Vijaichina

วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมาธิการทหารทหารกลางได้จัดตรวจพลทางทะเลที่น่านน้ำทะเลจีนใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๑ โดยมีนายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน ตรวจพลทางทะเลและกล่าวคำปราศรัย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวปราศรัยโดยเน้นย้ำว่า ในการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนในยุคใหม่ ปัจจุบัน การสร้างสรรค์ทหารเรือประชาชนจีนให้เข้มแข็งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน จะต้องปฏิบัติตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทหารในยุคใหม่ของพรรค ยืนหยัดการสร้างสรรค์ทหารในทางการเมือง การปฏิรูป การพัฒนาทหารโดยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบริหารทหารตามกฎหมาย เร่งกระบวนการเป็นแบบทันสมัยของทหารเรือจีน ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดสร้าง พยายามสร้างทหารเรือจีนให้เป็นทหารเรือชั้นหนึ่งของโลก

๒. รูปแบบการซ้อมรบทางทะเลของจีนในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงและเรืออื่นๆ อีกจำนวนมาก ขณะที่ China Military หนังสือพิมพ์ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ระบุว่า มีเรือรบประมาณ ๔๘ ลำ, เครื่องบินรบ ๗๖ ลำและบุคคลกรของกองทัพเรือมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมซ้อมรบครั้งนี้ โดยไม่มีการเปิดเผยสถานที่ที่ชัดเจนแต่อย่างใด

๓. ข้อสังเกต
๓.๑ จีนมองไต้หวันเป็นหนึ่งในมณฑลของจีน และไม่เคยตัดทางเลือกที่จะใช้กำลังเพื่อยึดคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินใหญ่ หากไต้หวันประกาศเอกราชหรือยอมให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพ
๓.๒ ในช่วงที่ผ่านมา จีนได้ยกระดับการลาดตระเวนทั้งทางอากาศและทางเรือรอบๆเกาะ นับตั้งประธานาธิบดี ไช่ อิง เหวิน ก้าวขึ้นสู่อำนาจในเดือน พ.ค.๖๐ ในขณะที่ผู้นำไต้หวันประกาศไม่ยอมรับ "หลักการจีนเดียว" ที่จีนตกลงกับรัฐบาลชุดก่อนของไต้หวัน
๓.๓ การที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซียและบรูไน) ที่ก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือเขตแดนบางส่วนเช่นกัน นอกจากนี้ จีนยังดำเนินการประท้วงเป็นประจำ ทุกครั้งที่เรือรบของสหรัฐฯ ออกปฏิบัติการ "เสรีภาพในการเดินเรือ" ด้วยการล่องเข้าไปภายในเขต ๑๒ ไมล์ทะเลของเกาะเทียม ที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้ รวมทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามอนุมัติไลเซนซ์ทางการตลาดที่จะอนุญาตให้ทางบริษัทอาวุธสหรัฐฯ สามารถขายเทคโนโลยีให้ไต้หวันในการต่อเรือดำน้ำของไต้หวัน
๓.๔ การตรวจเยี่ยมทหารของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีขึ้นในขณะที่ จีน ได้แถลงแผนการจัดซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทางทะเลในวันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๑ บริเวณช่องแคบที่กั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้นำไปสู่ความตึงเครียดกับไต้หวัน เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๑ ผู้นำหญิงของไต้หวันคือ ไช่ อิงเหวิน ได้ร่วมตรวจการซ้อมรบของกองทัพไต้หวันเป็นครั้งแรกที่นอกชายฝั่งตะวันออกทันที

บทสรุป ในระยะหลังจะพบเห็นการแสดงความแข็งกร้าวของจีน โดยเฉพาะต่อประเด็นที่จีนเห็นว่าเป็นปัญหาภายในของจีน และกำลังถูกประเทศอื่นแทรกแซงและทำให้จีนต้องสูญเสียผลประโยชน์อันสำคัญไป ดังนั้น จีนจึงต้องแสดงแสนยานุภาพทางทหาร เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมรบของจีนในการปกป้องอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งผลประโยชน์ของประชาชนจีน ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเดินเกมเตะตัดขาจีนต่อไป เพื่อไม่ให้จีนเข้มแข็ง จนทำให้สหรัฐฯ ต้องสูญเสียสถานะของความเป็นอภิมหาอำนาจของโลก

 

ประมวลโดย :
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://edition-m.cnn.com/2018/04/12/asia/xi-jinping-south-china-sea-intl/index.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/13/123s266245.htm รวมทั้งเว็บไซต์ https://mgronline.com/around/detail/9610000036701 และเว็บไซต์ https://mgronline.com/around/detail/9610000036908 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box