นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เยือนประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พ.ค.๖๑

09 May 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เยือนประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พ.ค.๖๑ และนับเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ เมื่อเดือน มี.ค.๖๑ โดยแสดงให้เห็นถึงการเน้นความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๑ นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พบกับนาย โจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อเชิงกลยุทธ์และการขยายความร่วมมือ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินโดนีเซียในยุคใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องในภูมิภาค และของโลกที่สนใจร่วมกัน หลังจากนั้น ได้ร่วมกันเป็นพยานในการลงนามของเอกสารความร่วมมือต่าง ๆ 
      ๑.๑ นาย หลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า อินโดนีเซียเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของจีน ปีนี้ครบรอบ ๕ ปี ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของสองประเทศ โดยจีนจะร่วมมือกับอินโดนีเซีย ในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น
      ๑.๒ นาย โจโก วิโดโด กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนาย หลี่ เค่อเฉียง มาเยือนอินโดนีเซีย ครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรก หลังจากมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียของจีน ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งในด้านต่าง ๆ เช่นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและวัฒนธรรม สร้างประโยชน์ซึ่งกันและกัน อินโดนีเซียจะผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง และจะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน – จีน และเพิ่มการติดต่อและประสานงานทั้งในเรื่องภูมิภาคและระดับโลก
 
๒. ในวันเดียวกัน (๗ พ.ค.๖๑) นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้พบกับนาย ลิม จ๊อกฮอย เลขาธิการอาเซียน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเปิดงาน ฉลองครบรอบ ๑๕ ปีของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน – อาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า ยินดีที่จะใช้โอกาสนี้ เพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างจีน – อาเซียน และสร้างอนาคตใหม่ของความร่วมมือจีน – อาเซียน ซึ่งจีนให้ความสำคัญในความร่วมมือกับอาเซียน สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่ง สนับสนุนให้อาเซียนแสดงบทบาทการเป็นแกนนำในภูมิภาค รวมถึงการแสดงบทบาทที่มากขึ้นในการสร้างกรอบภูมิภาคให้เปิดกว้าง โดยจีนและอาเซียนต้องเป็นเพื่อนที่พัฒนาร่วมกัน สร้างความสงบร่วมกัน มีชัยชนะร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จีนจะเคารพแนวทางการพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ เช่น การบริหารประเทศ แนวคิดของการพัฒนา วัฒนธรรมและสังคม
 
บทสรุป นับตั้งแต่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนอินโดนีเซียเมื่อปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) เป็นต้นมา ทั้งจีนและอินโดนีเซียได้มีความเชื่อมต่อกันทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างแข็งขัน และในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ ๕ ปี ของการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน โดยการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีจีนในครั้งนี้ ก็เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเมือง และส่งเสริมความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กัน อันจะนำไปสู่การมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน โดยเฉพาะการที่จีนสนับสนุนการสร้างระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคของอินโดนีเซีย ที่จะมีการนำบริษัทจีนให้มาลงทุนในอินโดนีเซีย รวมทั้งการที่จีนยินดีต้อนรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอินโดนีเซียเข้าสู่ตลาดจีน และการส่งเสริมการค้าในระดับทวิภาคีให้มีการพัฒนาที่สมดุลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพยายามบรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซีย นาย หลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของนาย ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พ.ค.๖๑ และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสามฝ่ายกับผู้นำญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ครั้งที่ ๗ ต่อไป
 
ประมวลโดย:
พัยเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/07/302s266914.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/07/302s266920.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/07/123s266906.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/08/230s266955.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/08/102s266924.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box