อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหานครฉงชิ่ง นาย ซุน เจิ้งไฉ ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดรับสินบนกว่า ๑๗๐ ล้านหยวน หรือกว่า ๘๕๐ ล้านบาท

10 May 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหานครฉงชิ่ง นาย ซุน เจิ้งไฉ ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดรับสินบนกว่า ๑๗๐ ล้านหยวน หรือกว่า ๘๕๐ ล้านบาท ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ศาลประชาชนระดับกลางหมายเลขหนึ่งประจำนครเทียนจิน ได้ประกาศคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๑ ว่า นาย ซุน เจิ้งไฉ อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหานครฉงชิ่ง ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดรับสินบนกว่า ๑๗๐ ล้านหยวน หรือกว่า ๘๕๐ ล้านบาท รวมทั้งถูกริบสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต และถูกยึดทรัพย์ส่วนตัวทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ในระหว่างปี ๒๐๐๒-๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๐) นายซุน เคยดำรงตำแหน่งใหญ่ที่สำคัญ อาทิ เลขาธิการพรรคฯประจำเขตซุนอี้แห่งนครปักกิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เลขาธิการพรรคฯประจำมณฑลจี๋หลิน และคณะกรรมการกรมการเมืองหรือโบลิตปูโร
  
๒. นับจากเดือน พ.ย. ปี ๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) ภายใต้นโยบายกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชั่นของนาย สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้มีเจ้าหน้าที่จีนประมาณ ๑.๕ ล้านคน ถูกลงโทษฐานรับสินบน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ๔๔๐ คน ถูกดำเนินการไต่สวน โดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่เสือและแมลงวัน ซึ่งมีนัยยะว่า เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับสูงและระดับล่าง หากกระทำผิดต้องได้รับโทษโดยเสมอภาคกันไม่มีข้อยกเว้น 
 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศรายงาน เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ว่า เมื่อปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) องค์การกำกับดูแลและตรวจสอบวินัยแห่งชาติจีน ได้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำผิด ๕๒๗,๐๐๐ คน โดยในจำนวนนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับรัฐมนตรี ๕๘ คน 
 
๔. ข้อสังเกต 
      ๔.๑ ในรอบปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ได้มีการติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีทุจริตที่หลบหนีไปต่างประเทศ มาดำเนินคดีในศาลจีน จำนวน ๑,๓๐๐ คน และได้ทรัพย์สินจากต่างประเทศประมาณ ๙๘๐ ล้านหยวน กลับคืนสู่ประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ๓๔๗ คน อยู่ระหว่างการถูกส่งกลับ โดยมี ๑๔ คน กำลังถูกเนรเทศจากประเทศที่หลบหนีไปอยู่ ผ่านกระบวนการ "หมายจับ" ของตำรวจสากล
      ๔.๒ ก่อนหน้านี้ ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) จีนได้ประกาศคำสั่งจับสีแดง โดยทุ่มเทกำลังร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อตามจับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุจริตจำนวน ๑๐๐ คนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแบบพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งในช่วงเวลาไม่ถึง ๙ เดือน นับจากประกาศคำสั่งจับสีแดง มีผู้ต้องสงสัย ๑๙ คน ในรายชื่อผู้ต้องสงสัยทั้งหมด ๑๐๐ คนถูกจับกุม ทั้งนี้ ในประกาศ "หมายจับแดง ๑๐๐ คน" ได้ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด อาทิ ข้อมูลส่วนตัว สภาพการณ์ก่ออาชญากรรม ประเทศที่หลบหนีไปอยู่ ตลอดจนสถานที่ที่ผู้ทุจริตคอรัปชั่นอาจหลบอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 
 
บทสรุป พรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างวงล้อมการต่อต้านการทุจริตในทุกช่องทางพร้อมกันหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะมีการตั้งหน่วยงานชื่อว่า Skynet ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เพื่อตัดช่องทางการเงินของผู้หลบหนีคดี
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000045211 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/01/15/230s263016.htm รวมทั้งเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000004692 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2015/12/25/123s238471.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/01/16/123s263075.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2016/01/06/226s238801.htm )
 
Announcement: 
0

Facebook Comments Box