จีนลงทุนด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลก

12 May 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า การลงทุนทั่วโลกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ เป็น ๒.๗๙ แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทั่วโลกรวมเป็นจำนวน ๙๘ กิกะวัตต์ ขณะที่จีนมีส่วนแบ่ง ๕๓ กิกะวัตต์ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ ชี้ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จีนเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง สำหรับการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน มีมูลค่า ๑.๒๖ แสนล้านเหรียญ หรือ ๔๕ เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั่วโลก ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในลำดับที่ถัดจากจีน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (๔.๐๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) ญี่ปุ่น (๑.๓๔ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) อินเดีย (๑.๐๙ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) เยอรมนี (๑.๐๔ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) ออสเตรเลีย (๘.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ) สหราชอาณาจักร (๗.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ) บราซิล (๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ) เม็กซิโก (๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ) และสวีเดน (๓.๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ)
 
๒. จากแผนพัฒนาพลังงานระยะห้าปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบุว่า จีนจะจัดสรรงบประมาณ ๒.๕ ล้านล้านหยวน หรือราว ๓.๖๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในขณะที่ สำนักงานบริหารจัดการพลังงานแห่งชาติระบุว่า กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ จะคิดเป็นสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยที่คณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติ (NDRC) ซึ่งเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจของประเทศ ระบุว่า พลังงานลมจะได้รับเงินอุดหนุนราวเจ็ดแสนล้านหยวน พลังงานน้ำได้ห้าแสนล้านหยวน ส่วนที่เหลือจะเป็นของพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
 
๓. นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จีนได้กลายเป็นประเทศที่ลงทุนเรื่องพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้ลงทุนในพลังงานลมและแสงอาทิตย์ไปแล้วประมาณสามล้านล้านบาท และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ ศักยภาพเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งรัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ การผลิตไฟฟ้า ๒๐% จะต้องมาจากเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำ ซึ่งรวมถึงจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย โดยขณะนี้การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงดังกล่าวมีสัดส่วนเพียง ๑๑% อันสอดรับกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาพลังงานเพื่อการผลิตและบริโภคพลังงานที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เสนอ ที่เรียกย่อๆ ว่า “๔ ปฏิวัติ ๑ ความร่วมมือ” โดย ๔ ปฏิวัติคือ (๑) ปฏิวัติการใช้พลังงาน ไม่ให้เกินความจำเป็น (๒) ปฏิวัติการผลิตและส่งเพื่อให้ทั่วถึง และมีแหล่งพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น (๓) ปฏิวัติเทคโนโลยีด้านพลังงาน และยกระดับอุตสาหกรรมพลังงาน (๔) ปฏิวัติโครงสร้าง เพื่อเปิดช่องให้ปฏิบัติได้เร็วขึ้น ส่วนคำว่า “๑ ความร่วมมือ” หมายถึง การเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
 
บทสรุป อาจกล่าวได้ว่า จีนซึ่งเป็นเจ้าตลาดพลังงานรายใหญ่ของโลก กำลังหันหางเสือจาก “พลังงานถ่านหิน” ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจมาหลายทศวรรษไปสู่พลังงานประเภทอื่นที่สะอาดมากขึ้น เนื่องจากจีนต้องการเอาชนะสงคราม “มลพิษทางอากาศ” ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว โดยจีนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพื่อให้จีนสามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสง่างามโดยไม่มีข้อครหาจากนานาประเทศเรื่องการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จีนกำลังพยายามผันตัวเองมาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจพลังงาน เช่น กังหันลมปั่นไฟ ของบริษัท Shenyang Power Group เป็นต้น
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000045680 และเว็บไซต์ https://www.bbc.com/thai/international-40239013 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.thaiembbeij.org/thaibizchina/th/business-opportunity/detail.php?SECTION_ID=545&ID=3515 และเว็บไซต์ https://www.posttoday.com/travel/522309 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box