สรุปความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีจีนจากการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๗ และเยือนประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พ.ค.๖๑

13 May 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสรุปความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีจีนจากการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๗ และเยือนประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พ.ค.๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เมื่อบ่ายวันที่ ๘ พ.ค.๖๑ นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้พบหารือกับนาย ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว และพบกับผู้สื่อข่าวร่วมกัน โดยนาย หลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า 
      ๑.๑ จีนและญี่ปุ่นเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นระบบเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของโลก ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและแข็งแรง จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่าย พร้อมส่งผลต่อสันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของโลก 
      ๑.๒ ในปีนี้เป็นครบรอบ ๔๐ ปีสนธิสัญญาสันติภาพและมิตรภาพระหว่างจีนและญี่ปุ่น โดยสนธิสัญญาดังกล่าวได้ใช้รูปแบบทางกฎหมาย ยืนยันหลักการต่างๆ ในแถลงการณ์ร่วมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ที่เสนออย่างชัดเจนว่า ทั้งสองประเทศควรพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศอย่างสันติและยั่งยืน ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมทั้งทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามหลักการของเอกสารทางการเมืองทั้ง ๔ ประการได้แก่ การดำเนินไปในทิศทางที่เป็นมิตร การสร้างความน่าเชื่อถือเชิงกลยุทธ์ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจัง และการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพ
 
๒. เช้าวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พร้อมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ ๗ ณ กรุงโตเกียว และร่วมกันแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยนาย หลี่ เค่อเฉียง กล่าวเน้นว่า 
      ๒.๑ ความร่วมมือระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่เป็นความต้องการในการพัฒนาตัวเองของสามประเทศ แต่ยังเป็นความปรารถนาร่วมกันของประเทศภูมิภาคและประชาคมโลก ซึ่งทั้งสามฝ่ายควรถือโอกาสนี้ ขยายผลประโยชน์ร่วมกัน และใช้ความพยายามเพื่อผลักดันสันติภาพอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 
      ๒.๒ ทั้งสามประเทศสนับสนุนการค้าเสรี โดยยืนหยัดร่วมกัน บํารุงรักษาระบบการค้าเสรีแบบพหุภาคีตามกฎ ต่อต้านการกีดกันทางการค้าและการกระทำที่ถือตนฝ่ายเดียว โดยเพิ่มระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เร่งกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี ผลักดันให้บรรลุการเจรจา RCEP และกำหนดแผนชุมชนเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ซึ่งควรรวมความได้เปรียบของทั้งสามประเทศสร้างความร่วมมือในรูปแบบ "จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้+X" ดำเนินโครงการร่วมในด้านความร่วมมือการผลิต ลดความยากจน การรับมือกับภัยพิบัติ การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ความได้เปรียบในด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี เงินทุน และการก่อสร้างวิศวกรรม ร่วมกันบุกเบิกตลาดฝ่ายที่ ๔ หรือมากกว่า
 
๓. บ่ายวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พบหารือกับนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่กรุงโตเกียว โดยนาย หลี่ เค่อเฉียง ได้ฝากคำอวยพรจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่มีต่อนายมุน แจ-อิน และกล่าวว่า จีนกับเกาหลีใต้เป็นมิตรที่ดีและคู่ค้าสำคัญ จีนยินดีร่วมกับเกาหลีใต้ส่งเสริมการติดต่อเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเชื่อถือทางการเมืองแก่กัน กระชับความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์ต่อกัน และผลักดันการผ่อนคลายความตึงเครียดของสถานการณ์ภูมิภาค จีนหวังว่าเกาหลีใต้จัดการปัญหาระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD อย่างเรียบร้อย โดยทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมการติดต่อทางยุทธศาสตร์ เพิ่มพูนความร่วมมือด้านต่างๆ ขยายผลประโยชน์ร่วมและได้ชัยชนะด้วยกัน 
 
๔. ช่วงเช้าวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นที่พระราชวังโตเกียว โดยนายกรัฐมนตรีจีนได้นำสาสน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่มีมายังสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ที่ระบุว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ ๔๐ ปีสนธิสัญญาสันติภาพมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น จีนหวังว่า การเยือนครั้งนี้ จะทำให้สองฝ่ายตระหนักถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญา และผลักดันความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นให้กลับสู่แนวทางปกติและมีความคืบหน้า 
 
บทสรุป ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันประเมินได้ว่า ทั้งจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ในฐานะจักรกลที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและของโลก โดยเฉพาะการแบกรับหน้าที่สำคัญในการรักษาความเป็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความมีเสรีและการอำนวยความสะดวกในการค้าการลงทุน นอกจากนี้ ทั้งสามประเทศยังได้เพิ่มพูนความเชื่อถือและการส่งเสริมความร่วมมือกัน เพื่อสร้างกระบวนการความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้ 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/09/102s266962.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/10/302s267021.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/10/302s267017.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/10/230s267011.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/09/102s266968.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/09/102s266965.htm อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/10/230s267010.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/11/123s267025.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box