สมภพ มานะรังสรรค์

รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีผลงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและจีนศึกษาจำนวนมาก นับเป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจจีนท่านหนึ่งของประเทศไทย

สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 25/09/2012
“รูปธรรม”ของความน่ามหัศจรรย์ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้ปรากฎออกมาให้เห็นจากการขยายตัวเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 19/09/2012
ทำไมทั่วโลกจึงตื่นตระหนก เมื่อ GDP ของจีน ขยายตัวในระดับต่ำกว่า 9% ต่อปี ทั้งๆที่การขยายตัวของ GDP ในอัตราไม่ต่ำกว่า 7-8 % ต่อปีถือว่าเป็นระดับที่สูงมาก
สมภพ มานะรังสรรค์ | CP ALL | 30/08/2012
นโยบายต่างประเทศ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของทางการจีน ก็คือการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากๆ (Natural-resource rich countries) ทั้งหลาย

Pages