ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง โดยรับราชการในกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน เคยปฎิบัติหน้าที่ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเซี่ยงไฮ้ และยังเป็นนักเขียนอิสระ อาจารย์พิเศษ กรรมการและที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | blockdit | 16/04/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | blockdit | 16/04/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | ฐานเศรษฐกิจ | 22/03/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | blockdit | 22/03/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | TNN | 22/03/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน | Bizconnext | 28/01/2021

Pages