ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง โดยรับราชการในกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน เคยปฎิบัติหน้าที่ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเซี่ยงไฮ้ และยังเป็นนักเขียนอิสระ อาจารย์พิเศษ กรรมการและที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | ฐานเศรษฐกิจ | 07/07/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | ฐานเศรษฐกิจ | 01/07/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | TNN Thailand | 01/07/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | TPBS podcast | 07/06/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | TNN online | 07/06/2021
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Blockdit | 07/06/2021

Pages