ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ปัจจุบันเป็นอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง โดยรับราชการในกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน เคยปฎิบัติหน้าที่ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเซี่ยงไฮ้ และยังเป็นนักเขียนอิสระ อาจารย์พิเศษ กรรมการและที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน

ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 13/11/2012
มณฑลไห่หนานได้ตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพนานาชาติภายในปี 2563 โดยได้เริ่มทดลองใช้มาตรการขอคืนภาษีดังกล่าวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2554
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 09/11/2012
ตลาดช็อกโกแล็ตจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี และมีมูลค่าตลาดเกือบ 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 นับว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ เท่านั้น
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 06/11/2012
ความเคลื่อนไหวของกิจการค้าปลีกข้ามชาติของสหรัฐฯ และยุโรปที่เข้ามาประกอบการในจีนที่สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ของกิจการข้ามชาติและโครงสร้างตลาดของจีนที่น่าสนใจหลายประการ โดยมีสาเหตุที่แตกต่างกัน
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 06/11/2012
Mckinsey & Co บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานเกี่ยวกับผู้บริโภคจีนในปี 2555 ระบุว่า จีนกำลังมีกลุ่มลูกค้ากระแสหลักกลุ่มใหม่ปรากฎตัวขึ้นมา
ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร | vijaichina | 02/11/2012
โครงสร้างและกลไกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรูปแบบ วิธีการ ช่วงเวลา และแม้กระทั่งสถานที่ของการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติก็ดูจะเป็นสิ่งที่ลี้ลับและเข้าใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกส่วนใหญ่

Pages