ภาคย์ บุญนุช

ภาคย์ บุญนุช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและระดับปริญญาโทด้าน International Policy Studies และ Ignite Entrepreneurship, Graduate School of Business, Stanford University อดีตประธานนักเรียน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยและผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วม UNESCO Youth Forum ณ กรุงปารีส มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรอบการหารือและปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาไทย-จีนระหว่างผู้นำไทย-จีน มีความสนใจด้านการเมือง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีน ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบการเมืองระหว่างประเทศ

| | 01/05/2014
ในรอบสิบปีที่ผ่านมาปริมาณการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศของจีน มีการขยายตัวมากเป็นประวัติการณ์และมีการไหลออกของการลงทุนในต่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก