มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไทยท่านแรกๆ ที่บุกเบิกงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและผลกระทบต่อไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 25/02/2016
ในบทความที่แล้วเราได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดท่องเที่ยวไทย คราวนี้เราจะมาดูกันว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ของจีนมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศไทยและมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 28/01/2016
จีนเป็นประเทศมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก จำนวนนักท่องเที่ยวของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดท่องเที่ยวของไทยอย่างเหลือเชื่อ
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 15/08/2013
ขณะนี้สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติก็ทะลุเป้าไปแล้วกระทรวงท่องเที่ยวน่าจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่มาพัฒนา อปท. และธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ใช่ไปโอ๋นักท่องเที่ยวโดยไม่สนใจคนท้องถิ่น
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | มติชน | 28/11/2012
ปรากฏการณ์ของ Small Town VS. Great Change ปรากฏการณ์ที่ชาวเขียงขอมต้องเผชิญจากการเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำโขง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | กรุงเทพธุรกิจ | 02/03/2012
สำหรับคอหนังสือกำลังภายในจีน คงจำตัวร้ายที่มีสมญาว่า ตงฟังปุป้าย ซึ่งแปลเป็นไทยว่า บูรพาไม่แพ้ เฉกเช่นกับจีนที่เดิมถูกโลกมองว่าเป็นผู้ร้าย แต่วันนี้ กลับเป็นพระเอกและเป็นหัวขบวน