อักษรศรี อติสุธาโภชน์

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี อติสุธาโภชน์ เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี อติสุธาโภชน์ | กรุงเทพธุรกิจ | 19/05/2016
รัฐบาลจีนตระหนักดีว่า เศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกประเทศ อีกทั้งต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆจากภาวะ New Normal ในอนาคตจากนี้
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 21/04/2016
ตลาดออนไลน์จีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วถูกมองว่าเป็นช่องทางลัดที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจากไทยไปเจาะกลุ่มผู้บริโภคออนไลน์จีนแต่การเจาะตลาดปราบเซียนบนแผ่นดินจีนโดยระบบE-commerceไม่ได้ง่ายอย่างทีคิด
อักษรศรี พานิชสาส์น | บทความ | 30/03/2016
บทสรุปและข้อเสนอแนะรถไฟ กทม.-โคราช คำถาม 11 ข้อที่ถูกถามบ่อย
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 24/03/2016
แผนพัฒน์ฯ ฉบับที่ 13(ค.ศ.2016-2020)ของจีน มีความยาว 148 หน้า มีเนื้อหามากถึง 65,000 ตัวอักษรจีน ในภาวะ New Normal ที่ผู้นำจีนยอมรับว่าต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อ “ยกเครื่อง” เศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 25/02/2016
บทความนี้ได้ไล่เรียงแกะรอย“รถไฟจีน”เพื่อดูว่าพอจะเทียบชั้นกับชาติใดได้บ้าง รวมทั้งเปรียบเทียบกับรถไฟบนแผ่นดินไทย และการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบรางของไทยในแง่ไหนได้บ้าง
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 28/01/2016
"Iron Silk Road: รถไฟเฉิงตู-ยุโรป" ระยะทาง 9,826 กม. ใช้เวลา 12 วัน ผ่าน 5 ประเทศ จีนทำได้อย่างไร? แล้วประเทศที่รถไฟสายนี้พาดผ่านจะได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่ อย่างไร?

Pages