อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 17/01/2022
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | ฐานเศรษฐกิจ | 07/01/2021
อักษรศรี พานิชสาส์น | ฐานเศรษฐกิจ | 02/10/2019
ศตวรรษแห่งจีน China’s Century มาแน่ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม ไทยจะสามารถบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสจีนนี้ได้หรือไม่ แล้วเราจะ “แปลงจีนให้เป็นโอกาส” ได้อย่างไร
อักษรศรี พานิชสาส์น | the 101.world | 26/08/2019
ในยุค BRI ภายใต้การนำของสีจิ้นผิง การค้าไทย-จีนขยายตัวมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร
อักษรศรี พานิชสาส์น | the 101.world | 02/08/2019
แม้ภาพใหญ่ภายนอกดูเสมือนว่า จีนกับเวียดนามไม่รักกัน แต่ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศไหนในอาเซียนที่ก้าวกระโดดขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ค้าขายกับจีนมากที่สุด?

Pages