อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 25/02/2016
บทความนี้ได้ไล่เรียงแกะรอย“รถไฟจีน”เพื่อดูว่าพอจะเทียบชั้นกับชาติใดได้บ้าง รวมทั้งเปรียบเทียบกับรถไฟบนแผ่นดินไทย และการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบรางของไทยในแง่ไหนได้บ้าง
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 28/01/2016
"Iron Silk Road: รถไฟเฉิงตู-ยุโรป" ระยะทาง 9,826 กม. ใช้เวลา 12 วัน ผ่าน 5 ประเทศ จีนทำได้อย่างไร? แล้วประเทศที่รถไฟสายนี้พาดผ่านจะได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่ อย่างไร?
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 31/12/2015
รถไฟสายจีน-อาเซียนที่(จะ)พาดผ่านหลายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค จึงต้องแกะรอยติดตามดูว่า ทางการจีนได้สร้างความเชื่อมโยงระบบรางข้ามพรมแดนกับประเทศใดในภูมิภาคASEANแล้วบ้าง และสายใดใช้จริงวิ่งจริงแล้วบ้าง
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 03/12/2015
ปี 2015 กำลังจะสิ้นสุด ตัวเลขเศรษฐกิจและผลงานเศรษฐกิจจีนปีนี้จะออกมาเป็นอย่างไร? เศรษฐกิจจีนในยุค One Belt,One Road จะเดินไปทิศทางไหน? จีนจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร? จีนจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง?
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 05/11/2015
แผนพัฒน์ฯ ฉบับ13 เป็นแผนพัฒนาแห่งชาติชิ้นโบว์แดงที่จะจัดทำขึ้นในยุคผู้นำจีนรุ่นที่ 5 ของท่านสี จิ้นผิง ผู้ซึ่งจุดประกาย “ความฝันของจีน”จึงต้องจับตาและร่วมลุ้นต่อไปว่า แผนพัฒน์ฯฉบับนี้จะเป็นจริงหรือไม่
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 08/10/2015
ซินเจียงกับบทบาท"Energy Hub"ตามแนวยุทธศาสตร์ One Belt,One Road เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของจีนกับประเทศในเอเชียกลางและใต้เพื่อกระจายความเจริญและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ซินเจียง

Pages