อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 09/09/2015
ไม่ใช่ว่าเขต SEZ ทุกแห่งจะสำเร็จได้ดั่งหวัง แม้กระทั่งในประเทศต้นแบบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษSEZ อย่างพญามังกรจีนแดง บทความนี้ได้นำประสบการณ์ของSEZใน"เมืองคาสือ"(Kashgar)ของซินเจียงมาเป็นกรณีศึกษา
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 13/08/2015
ม้าเหล็กรถไฟตามแนวเส้นทางสายไหมของจีนในอดีตได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชืพอีกครั้งโดยมี "ซินเจียง” เป็นพื้นที่หลักในการเชื่อมต่อของรถไฟสายนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “One Belt,One Road”
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 16/07/2015
แม้ว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีนจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงภายหลังปี 2000 แต่ในปี 2014 ที่ผ่านมา การค้าไทย-จีนขยายตัวลดลง บทความชิ้นนี้จะย้อนไปดูโครงสร้างสินค้าส่งออกไทยไปจีนเพื่อพบรากของปัญหา
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 18/06/2015
ซินเจียงอาจไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นหรือลึกลับอย่างที่เราคิดแต่กลับเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังที่น่าค้นหา มนต์เสน่ห์ของดินแดนจีนตะวันตกแห่งนี้อยู่ที่ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 21/05/2015
ทำเลที่ตั้งของซินเจียงมีความสำคัญด้านความมั่นคงและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของจีนรัฐบาลกลางจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการผลักดันผ่านเขตเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาซินเจียง
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 23/04/2015
การผลักดันดินแดนจีนตะวันตกตามแนว"เส้นทางสายไหม"โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียกลางจนได้รับแบรนด์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก นับเป็นอีกลีลาทางการทูตของจีนบนเวทีวัฒนธรรมโลกที่น่าจับตามอง

Pages