อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 09/10/2014
ประเด็นร้อนของผู้นำจีนในห้วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นปัญหาการออกมาประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรจะเป็นเพียงแค่เรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตย หรือมีปัญหาอื่นที่หยั่งรากลึกมากกว่านั้น
อักษรศรี พานิชสาส์น | Vijaichina | 25/09/2014
นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้ตัดสินใจเลือกใช้คำว่า “เส้นทางสายไหม”ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็น Soft Power Diplomacy ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านบวก
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 11/09/2014
ที่มาของคำว่า “กรอบ 2+7 ในยุคเพชร” ซึ่งริเริ่มโดย นายกฯ หลี่เค่อเฉียงของจีนได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้นำจีน-อาเซียน เมื่อตุลาคม ปี 2013 เพื่ออนาคตของความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในทศวรรษแห่งยุคเพชรต่อจากนี้
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 28/08/2014
การมาเยือน “ทิเบต” ดินแดนหลังคาโลกบนเทือกเขาหิมาลัยตามคำเชิญของรัฐบาลจีน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ในงาน Tibet Forum จัดโดยรัฐบาลกลางจีนร่วมกับรัฐบาลทิเบต
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 17/07/2014
จีนมีน้ำจิตน้ำใจที่เป็นมิตรต่อไทยในยุค คสช.และเป็นเสมือนเพื่อนยามยากที่ “เข้าใจ” ไทยโดยไม่ยึดติดรูปแบบ (แต่จะ “จริงใจ” แค่ไหนต้องใช้เวลาและต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำต่อไป)
อักษรศรี พานิชสาส์น, ดร.หลี่ เหรินเหลียง | กรุงเทพธุรกิจ | 05/06/2014
คนจีนวันนี้ทำไมถึงกล้าที่จะมีความฝัน คนจีนบนแผ่นดินคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 21 เขาจะฝันอะไรกัน ใครหนอที่จะออกมาจุดประกายให้คนจีนลุกขึ้นมามีความฝัน แล้วไทยเรียนรู้อะไรจากความฝันของจีน

Pages